Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 8K11, 8A61 / R-11M, R-11 [kód NATO: SS-1b Scud A]

8К11, 8А61 / Р-11, Р-11М

the Composition of the system

Rocket
8K11 (R-11M) / 8A61 (R-11)

Launchers
8U218

the Means for transporting and handling the rocket
8T137 - návěsový přepravník
8T22 - crane

Operational funds
8G17 - filling station oxidizers
8G33U - compressor station
8G114 - filling station, fuel
8Ju42 - laboratory of fuel
8N16 - control and test station
8NO1 - gasoline unit
8T311 - fire and neutralization
8T322 - auxiliary vehicle
8T328 - insulated station
8T339 - vehicle backup components and accessories.
SOV - 8K11, 8A61 / R-11M, R-11 [kód NATO: SS-1b Scud A] - Z výzbroje ČSLA (ATOM)

Z výzbroje ČSLA (ATOM)
SOV - 8K11, 8A61 / R-11M, R-11 [kód NATO: SS-1b Scud A] - Z výzbroje ČSLA (ATOM)

Z výzbroje ČSLA (ATOM)
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-8K11-8A61-R-11M-R-11-kod-NATO-SS-1b-Scud-A-t17481#64020Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/8K11-8A61-R-11-R-11M-t17481#64020Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

8K11


Zdroj : Československý voják 1966
SOV - 8K11, 8A61 / R-11M, R-11 [kód NATO: SS-1b Scud A] - Prekládka rakety 8K11 na OZ 8U218

Prekládka rakety 8K11 na OZ 8U218
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-8K11-8A61-R-11M-R-11-kod-NATO-SS-1b-Scud-A-t17481#252645Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/8K11-8A61-R-11-R-11M-t17481#252645Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vojenská prehliadka pri príležitosti 25. výročia Oslobodenia ČSR s účasťou raketových systémov 8K11.


Zdroj : Archív Vojenského historického ústavu ( VHÚ)
SOV - 8K11, 8A61 / R-11M, R-11 [kód NATO: SS-1b Scud A] - 8K11

8K11
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-8K11-8A61-R-11M-R-11-kod-NATO-SS-1b-Scud-A-t17481#306152Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/8K11-8A61-R-11-R-11M-t17481#306152Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Ako prvé jadrové prostriedky pozemného vojska ČSĽA boli zavedené operačno-taktické komplety R-170.


V rokoch 1961 až 1963 bolo dovezených 21 kompletov, ktoré slúžili v ťažkých delostreleckých brigádach vševojskových armád a vo výcvikových útvaroch.


Komplex zahrnoval :


- pásový podvozok 8U218,


- neriadenú raketu 8K11 na kvapalné palivo s dostrelom 60 až 170 km.Zdroj : Minařík P.,Štěpánek K. - Československá lidová armáda na Rýnu - NV Praha 2007
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-8K11-8A61-R-11M-R-11-kod-NATO-SS-1b-Scud-A-t17481#311386Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/8K11-8A61-R-11-R-11M-t17481#311386Version : 0
Missile 8K11 on the launcher device 8U218, 311. heavy artillery brigade, sharp shooting in the USSR, June 1969..
SOV - 8K11, 8A61 / R-11M, R-11 [kód NATO: SS-1b Scud A] - (VHÚ)

(VHÚ)
URL CZ: https://www.valka.cz/SOV-8K11-8A61-R-11M-R-11-kod-NATO-SS-1b-Scud-A-t17481#407197Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/8K11-8A61-R-11-R-11M-t17481#407197Version : 0
MOD