Main Menu
User Menu

Military history website

9. divize (mechanizovaná) [2005-RRRR]

9th Division (Mechanized)

     
Název:
Name:
9. divize (mechanizovaná)
Originální název:
Original Name:
-
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.08.2005
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.RRRR
Nástupce:
Successor:
9. obrněná divize
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Al-Taji, Camp Taji

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tawfiq, Riyadh Jalal - generálmajor ( )
DD.MM.2006-DD.04.2009 Ayob, Bashar Mahmood - generálmajor ( )
DD.04.2009-DD.MM.RRRR Nazal, Qassim Jassem - generálmajor ( )
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/9th_Division_(Iraq)
ar.wikipedia.org
https://unipath-magazine.com/leading-with-honor/
www.defence24.pl
www.globalsecurity.org
URL : https://www.armedconflicts.com/9th-Division-Mechanized-t213865#601117Version : 0
MOD