Main Menu
User Menu
Reklama

Military history website

95. bombardovací skupina (těžká) [1942-1945]

95th Bombardment Group (Heavy)

     
Název:
Name:
95. bombardovací skupina (těžká)
Originální název:
Original Name:
95th Bombardment Group (Heavy)
Datum vzniku:
Raised/Formed:
28.01.1942
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
28.08.1945
Nástupce:
Successor:
95. bombardovací skupina (velmi těžká)
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?
Dislokace:
Deployed:
15.06.1942-26.06.1942 Bossier City, Barksdale Field
26.06.1942-28.08.1942 Pendleton, Pendleton Army Airfield
28.08.1942-31.10.1942 Spokane, Geiger Field
31.10.1942-24.11.1942 Ephrata, Ephrata Army Airfield
24.11.1942-14.12.1942 Spokane, Geiger Field
14.12.1942-11.03.1943 Rapid City, Rapid City Army Air Base
11.03.1943-12.05.1943 -
12.05.1943-15.06.1943 Parham, US Army Air Force Station 153
15.06.1943-19.06.1945 Horham, US Army Air Force Station 119
19.06.1945-14.08.1945 -
14.08.1945-28.08.1945 Sioux Falls, Sioux Falls Army Airfield
Velitel:
Commander:
23.10.1942-22.06.1943 Kessler, Alfred A. Junior (Colonel)
22.06.1943-29.01.1944 Gerhart, John K. (Colonel)
29.01.1944-10.05.1944 Gilger, Chester P. (Colonel)
10.05.1944-DD.12.1944 Truesdell, Karl Junior (Colonel)
DD.12.1944-28.04.1945 Shuck, Jack E. (Colonel)
28.04.1945-28.08.1945 Stuart, Robert H. (Lieutenant Colonel)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
-
URL : https://www.valka.cz/95-bombardovaci-skupina-tezka-1942-1945-t3871#496120Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vytvořena jako 95th Bombardment Group (Heavy) 28.1.1942
Aktivována 15.6.1942
Deaktivována 28.8.1945
Přetvořena na 95th Bombardment Group (Very Heavy)
Převedena do rezervy
Aktivována 29.5.1947
Deaktivována 27.6.1949

SQUADRONY
334th - 1942 - 1945; 1947 - 1949
335th - 1942 - 1945; 1947 - 1949
336th - 1942 - 1945; 1947 - 1949
412th - 1942 - 1945; 1947 - 1949

STATIONS
Memphis Mun Aprt, Tenn, 29.5.1947 - 27.6.1949

COMMANDERS
Col Alfred A Kessler Jr, 23.10.1942
Col John K Gerhart, 22.6.1943
Col Chester P Gilger, 29.1.1944
Col Karl Truesdell Jr, 10.5.1944
Col Jack E Shuck, prosinec 1944
Lt Col Robert H Stuart, 28.4.1945 - neznámé datum

CAMPAIGNS
Air Offensive, Europe
Normandy
Northern France
Rhineland
Ardennes - Alsace
Central Europe

DECORATIONS
Distinguished Unit Citations - Germany, 17.8.1943
- Munster, Germany, 10.10.1943
- Berlin, Germany, 4.3.1944

Kódy jednotlivých squadron
334 - BG
335 - OE
336 - ET
412 - QW

Volací znak
B

Používaný letoun
B-17
URL : https://www.valka.cz/95-bombardovaci-skupina-tezka-1942-1945-t3871#35586Version : 0