Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 9K310 Igla-1 [kód NATO: SA-16 Gimlet]

9K310 Игла-1

     
Název:
Name:
9K310 Igla-1
Originální název:
Original Name:
9K310 Игла-1
Kategorie:
Category:
přenosný protiletadlový raketový komplet s infračerveným navedením
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1981-DD.MM.199R KBM, Kolomna /
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?, ?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1981-DD.MM.199R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.01.1980
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M313 (v raketnici 9P322)
9M313-1
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
9P519 (spouštěcí ústrojenství)
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
1L14 (pozemný rádiolokačný dotazovač / IFF)
1L15-1 (terminál zobrazenia situácie)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V866
Výcvikové prostředky:
Training Means:
trenažér ?
Mobilita:
Mobility:
přenosný
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Modernizace:
Igla-1M
336-24
Grom

Nelicencovaná kópie:
QW-1
Zdroje:
Sources:
http://pvo.guns.ru/pzrk/igla_01.htm
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K310-Igla-1-kod-NATO-SA-16-Gimlet-t9096#512408Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9K310 Igla-1


Prenosný protilietadlový raketový komplet 9K310 Igla-1 (SA-16 Gimlet) je určený na ničenie nízkoletiacich cieľov na prílete i odlete, za podmienky priamej viditeľnosti. Je vybavený rádiovým dopytovačom.

Oproti PLRK Strela-3 má väčšiu pravdepodobnosť zásahu cieľa.

Protilietadlová riadená strela 9M313 je vybavená pasívnou samonavádzacou sledovacou infra hlavicou.


S licenční výrobou kompletu 9K310 Igla-1 se počítalo i v Československu. Mezi roky 1987 až 1990 mělo proběhnout zpracování výrobní dokumentace a příprava výroby. Licenční produkce měla být zahájena v roce 1991, k čemuž však nakonec nedošlo.Technicko-taktická data (PLŘS)
Průměr těla rakety: 72 mm


Maximální rychlost cíle na příletu: 360 m/s (1 296 km/h)
Maximální rychlost cíle na odletu: 320 (1 152 km/h)


Dostřel na příletu: 4,5 km
Dostřel na odletu: 5 km


Maximální výška letu cíle: 3 000 m
Celková hmotnost rakety: 10,8 kg
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K310-Igla-1-kod-NATO-SA-16-Gimlet-t9096#107997Version : 0
MOD

Prenosný protilietadlový assy 9K310 Igla-1Začiatkom 70. years 20. day boli pozemné sily Sovietskej army armed with prenosnými protilietadlovými kompletami Strela-2 (introduced into service in 1968), but vzhľadom to the development of prostriedkov air napadnutia potenciálnych protivníkov bolo predstaviteľmi the party and the government 1) 12.02.1971 decided to develop a new prenosného PL an ensemble of Igla.

The new ensemble was defined nasledovnými požiadavkami:
- the purging of the resilience of tepelnej samonavádzacej head on aktívne optical rušenie used litadlami and vrtuľníkmi (vystreľované svetlice),
- the purging of probability zničenia cieľa pri priamom intervention,
- the purging diaľky and efektívnosti postreľovania cieľov on prílete,
- the possibility of identifikovať príslušnosť cieľa (own/cudzí)
- zabezpečiť predbežnú informovanosť individual družstiev PL strelcov about air situácii in ich priestore (najmä about cieľoch, ktorých is based on ich air charakteristík prerequisite for postreľovania).

The development of an ensemble of ensured konštrukčná kancelária KBM Kolomna. In 1978 bolo with cieľom urýchliť zavedenie ensemble in the arsenal of the pozemných force decided on the development of "prechodného" and a simplified ensemble Igla-1 with the use of komponentov (najmä tepelnej samonavádzacej warhead) missiles ensemble Strela-3 (06.05.1978, by decision of the VPK no 114).
Complete Igla-1 (index Grau 9K310) in zložení missile 9M313 in raketnici 9P322, spúšťacie ústrojenstvo 9P519 with pozemným rádiolokačným opytovačom 1L14 and prenosného foil 1L15-1 (together with the relevant technickýmni prostriedkami control and ošetrovania) was subjected to vojskovým skúškam from 15.01.1980 09.07.1980 on the Donguzskom polygóne (AD strelnica). In the arsenal of the pozemných force bol assy zaradený the decision of the party and the government 1) of the 11.03.1981.

Serial production of the ensemble Igla-1 prebiehala in Kovrovskom the race In.And. Degťareva (Ковровском заводе им. В.А.Дегтярева) except foil 1L15-1, ktorý bol vyrábaný in Iževskom elektromechanickom race (Ижевском электромеханическом заводе).

In comparison with anti-aircraft rocket complexis Strela-3 stúpla pravdepodobnosť zničenia cieľa type of F-4 one missile from a value of 0.09 to a value of 0.59 per prílete (rate cieľa 310 m/s, or 116 km/hr) and of 0.07 to a value of 0.44 on odlete (rate cieľa 260 m/s, respectively. 936 km/h). Max. the value of the rýchlosti flight cieľa stúpli of 310 m/s to 360 m/s prílete and from 260 m/s to 320 m/s at odlete. Max. the height of the flight cieľa stúpla from 2200 m to 2500 m.

On zlešenie charakteristík mali influence najmä new technical riešenia in samonavádzacom system (eg. doplnenie ďalšieho the perimeter of the pre the formation of riadiacich impulzov just after štarte rockets into zrýchlenia on štandartnú letovú rate), in kormidlovom block (eg. ovládanie kormidiel pracujúce in novom "impulznom" fashion, the new generator of pressure), but aj in a fighting part. In the fighting part of the bola used explosive with väčšou energiou, bol doplnený indukčný zapaľovač (spínajúci in the case of blízkeho preletu cieľa) and pri priamom intervention has secured kontaktný zapaľovač ochre iniciácie fighting the charges aj iniciáciu nespotrebovaného fuel in the motor. Pre zníženie aerodynamic drag bol before tepelnú samonavádzaciu hlavicu doplnený conical fairings (the"three-legged stool" of pre your upevnenie on 3 naklonených držiakoch) and well destabilizátory in rovine kolmej on kormidlá. Changed sa aj umiestnenie folding stabilizátorov in making parts of the rocket, what allowed predĺžiť rocket without predĺženia proposed.

Pre zabránenie postreľovania "their own" cieľov bol to spúšťacieho ústrojenstva integrated system rozpoznávania 1L14, ktorý automatically block streľbu in the case that the zo sektroru streľby obdržal "own" the recognition signal. Nakoľko but the antenna 1L14 mala diagram of the wide 30°in the azimute and up to 70° in námere, so could prijímať id signal from's own lietadiel nachádzajúcich sa in uvedenom sector and so zablokovať odpálenie missiles at the opponent. Pre one of these cases was possible blokovanie streľby vypnúť.

Hlavnym recognition znakom new anti-aircraft rocket complexis sa became zrezaný conical predný cover proposed and umiestnenie napájacieho block under uhlom to pozdĺžnej osi proposed.

On zabezpečenie any idea as to air situácii pre veliteľa cooperatives pl strelcov slúžil electronic lock picks 1L15-1, ktorý bol able to show vzdušnú situáciu (on the basis of obdržaných údajov) in štvorci about rozmeroch 25x25 km. Ciele, designed to zobrazenie boli prideľované nadriadenými prostriedkami an automated system velenia PU-12, PU-12M, PPRU-1, PPRU-1M, P-19, Kupol equipped telekódovou aparatúrou ASPD-U. Income any idea as of PU-12M bol guaranteed to vzdialenosť min. 10 km. Vztiahnutie air situácie to specifically umiestnenie foil was secured pomocou compass and maps always to the opinion that vysielalo situáciu (in that time even there was GPS). This zorientované planchet boli able to show cieľ with presnosťou 1000 m in diaľke and 5°-25°azimute (compared to fónickému udaniu ciľov, where bola presnosť in diaľke to 5 km and in azimte to 40°). Planchettes could súčasne show 4 ciele aj so brands jurisdiction and the course.
Veliteľ cooperative prideľoval ciele (azimuth, vzdialenoť, height) individual strelcom hlasom, alebo cez rádiostanicu R-147 (súčasťou equipment strelca boli prijímače R-147P). Pre jasnú orientáciu could súčasne gestom show aj the appropriate direction, ktroým sa cieľ nachádza.

Nevertheless, that 9K310 bolo iba transitional riešenie and in Sovietskej the army bol assy čoskoro doplnený modernejším anti-aircraft rocket complexis 9K38 Igla, bol exported vo veľkej miere to zahraničia and in many štátoch is used to this day. Bol um, she has successfully used vo viacerých lokálnych konfliktoch (and občianskych vojnách, including ies on the territory of the former USSR).

1) Ústredný committee of the Communist party Sovietskeho zväzu and Soviet ministrov USSR (ЦК КПСС и СМ СССР)

Source:
http://pvo.guns.ru/pzrk/igla_01.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki
.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K310-Igla-1-kod-NATO-SA-16-Gimlet-t9096#512416Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Výukový model odpalovacího zařízení přenosného protiletadlového raketového kompletu 9K310 Igla-1, Wehrtechnische Studiensammlung, Koblenz, 2009.


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K310-Igla-1-kod-NATO-SA-16-Gimlet-t9096#379176Version : 0
MOD