Main Menu
User Menu

Military history website

SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher]

9К35 Стрела-10

     
Název:
Name:
9K35 Strela-10
Originální název:
Original Name:
9К35 Стрела-10
Kategorie:
Category:
protiletadlový raketový systém blízkeho dosahu
Výrobce:
Producer:
?
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1976-DD.MM.RRRR ?
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.01.1973 9K35 Strela-10SV
Složení:
Composition:
 
Střela / Munice:
Missile / Ammunition:
9M31 (9K31 Strela-1)


9M37


možnosť používať novšie rakety 9M37M a 9M333 (?)
Odpalovací / Palebné prostředky:
Launch / Firing Means:
3 x 9A34
1 x 9A35
Prostředky velení, řízení a průzkumu:
Command, Control and Surveillance Means:
PU-12 (PU-12M)
Prostředky technického zabezpečení:
Technical Support Means:
9V915 (technická ošetřovna)
9V839 (kontrolní a skušební stanice)
9I111 (vonkajší napájací zdroj)
Výcvikové prostředky:
Training Means:
9F624 (trenažér)
9F75 (zariadenie pre kontrolu operátora)
9F22 (imitátor vzdušného cieľa pro rádiový zameriavač)


9F83 (rozměrovo-hmotnostní ekvivalent rakety)
9F918 (učebno-výcviková raketa)
Mobilita:
Mobility:
samohybný
Uživatelské státy:
User States:

Bez rozdielu verzií:


Poznámka:
Note:
Verzie:
9K35 Strela-10SV (vývojová verzia, prototypy)
9K35 Strela-10 (sériová verzia)
9K35M Strela-10M (modenizovaná verzia s raketou 9M37M)
9K35M2 Strela-10M2
9K35M3 Strela-10M3 (modernizovaná verzia s rakerou 9M333)
9K35M3-K Strela-10M3-K (verzia používajúca kolesový podvozok BTR-60)
9K35M4 Strela-10M4 Gjurza (ruská modifikácia predsatvená v roku 2001)
Strela-10T (bieloruská modifikácia)
Strela-10MJ (Juhoslovanská modifikácia, SAVA M-90)
....
Zdroje:
Sources:
archív autora
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#521879Version : 0
MOD

9M37
Protilietadlová raketa blízkeho dosahu PLRK 9K35 Strela-10 a jeho verzií.


Základné takticko-technické údaje rakety 9M37:


Priemer: 120 mm
Rozpätie: 360 mm
Dĺžka: 2190 mm
Hmotnosť: 39 kg
Pohon: jednostupňový raketový motor na tuhé palivo
Rýchlosť: max. 517 m/s
Dostrel: účinný 800 - 5000 m
Navedenie: optické s dvoma kanálmi - infračervený kanál (jednokanálový infračervený senzor), alebo fotokontrastný kanál (chladený fotokontrastný PbS senzor 9E47 Viraž)
Bojová hlavica: trieštivo-trhavá, 2,7 kg výbušniny.
Hmotnosť bojovej hlavice: 3,5 kg
Zapaľovač: nárazový 9E263 a nekontaktný optický (štvorlúčový) 9E347
Rozmery prepravno-odpaľovacieho kontajnera: 290x290x2330 mmZdroj: weaponsystems.netLinked from : https://www.valka.cz/topic/postview/521984The self-guiding warhead of the 9M3xx series rocket itself without data from the 9V385 rocket launcher cannot detect whether it has captured the target or the interference. In the case of the S-10, a signal on the position of the optical sensor relative to the missile axis is fed to the operator's optical sight. The operator sees it in the sight as a small ring in the axis of the sight. If it decides to shoot the target, it must send a signal to detach the warhead - only then will the operator find out if the warhead captured the target. If it has captured what it had, the ring in the sight remains on the captured target, if it detects interference, the ring follows the interference and deviates from the target. The ZONA signal is not generated until this moment - either the target is in the launch area, the warhead has captured the target and the shooter presses the trigger to fire the missile and overruns the computer, or the warhead did not capture the target, and it is necessary to lock and re-capture the target. If no ZONE signal is present, the missile is not fired even if the target is captured by the warhead.
Then it is possible to launch a rocket only in manual mode. In this case, however, the ZONA signal is generated by the 9V385 missile launcher by pressing the trigger when the warhead is released and not by the 9S86 device. The operator also gives overruns manually.


Another case may occur if the operator optically intercepted the target, 9S86 is active, but SNH detected interference while the ZONA signal is present - (rangefinder evaluated the launch area - the missile is fired for interference. As SNH has the ability to deviate from the optical axis of the missile ( sight and rangefinder) by + - xxx degrees (I'm not sure.


The operator must be prepared for various situations and make operational decisions about the method of shooting.


The manual firing mode was used mainly in training shots with sharp ammunition, as the training target (FLG-5000, COP-65, partly also LIC) has a small RL reflecting area and it is uncertain whether the level of the reflected rangefinder signal from the target is sufficient to determine the necessary data for the calculation of the firing range. At the same time, the operator practiced setting the overrun in a real situation.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140641Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9S86 - zariadenie pre vyhodnotenia priestoru odpálenia automaticky vyhodnocuje údaje potrebné pre stanovenie uhlov nadbehu odpaľovacieho zariadenia v dobe odpálenia rakety a v prípade, že cieľ je mimo priestoru účinej pôsobnosti kompletu blokuje odpálenie rakety na cieľ.


Základom aparatúry je koherentno-impulzný rádiolokačný diaľkomer pracujúci v milimetrovom pásme, ktorého anténa je umiestnená medzi raketnicami. Je schopný odmerať vzdialenosť k cieľu od 30 do 10300 m s maximálnou chybou menšou ako 100 m a radiálnu rýchlosť ciela s maximálnou chybou menšou ako 30 m/s. Údaje spracováva počítač, ktrorý vyhodnocuje hranicu priestoru odpálenia s maximálnou chybou 300-600 m a vypočítava nadbehové uhly pri odpálení rakety so strednými chybami max. 0,1-0,2 stupňa.


Či je cieľ v priestore odpálenia operátorovi indikuje kontrolka "ZONA" ktorá sa rozsvieti v zameriavači. V prípade streľby v automatickom režime pri stlačení spušte systém 9S86 automaticky preberá ovládanie kolísky a v dobe medzi stlačením spúšte a vlastným odpálením rakety posunie kolísku o vypočítané uhly nadbehu.


Celý systém je možné odpojiť a rakeru opáliť na cieľ aj v ručnom režime, bez spolupráce s týmto systémom.


Nakoľko ide o aktívny rádiolokačný prostriedok, jeho používanie v boji má demaskujúce účinky na postavenie kompletu 9K35M v teréne.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140609Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Z výzbroje makedonské armády...
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#85794Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

...
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Kubánská Strela-10

Kubánská Strela-10
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#93813Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9K35 Strela-10
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#104317Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

9K35 Strela-10 / SA-13 Gopher
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140165Version : 0
MOD
This is reakcia on diskusiu with one užívateľom, dad diskusia bola already medzitým erased. So som pozlučoval niekoľko your príspevkov doplnených citátmi from the textbook môjho former učiteľa.

Quote :

PROTIELATADLOVÝ MISSILE 9K35M3, VA LM 2000: Pre potvrdenie spoľahlivosti sledovania cieľa is after odaretovaní samonavádzacej head zo zariadenia 9V385M on the input zosilňovača modulačnej envelopes warhead krátkodobo annexed an electrical signal kontrolného zachytenia (signal "IDLE"), potvrdzujúci zachytenie cieľa. Ak is the signal from the cieľa dostatočne strong, then hlavica continues to track cieľa (marker in zornom field optical zameriavača constantly monitors the cieľ).


The signal's ORIGIN has nothing to do so signálom ZONA. Vytvára sa in odpaľovacom zariadení and secures automatic prerušenie sledovania rušenia to a certain intensity. At the same time, but he can spôsoiť stratum cieľa (ak its value is menšia ako value REASONS) or he can naďalej umožniť sledovať rušenia (ak is the value of the rušenia väčšia as the value of ORIGIN).

Quote :

PROTILIETADLOVÝ MISSILE K35M3, VA LM 2002: the System 9S86 meria šikmú diaľku cieľa and evaluates radiálnu rate cieľa. Zo samonavádzacej head progresses into this zariadenia informácia about uhlovej rýchlosti cieľa. On the basis of prescribed informácií sa vyhodnocujú border priestoru odpálenia ("ZONA"), porovnávajú sa so skutočnou diaľkou cieľa and pri satisfying the inequality Dbo < Dc < Ddo, is issued by the signal "ZONA" (rozsvieti sa ľavá upper žiarovka in zornom field otického zameriavača). The team is the operator informed that cieľ sa nachádza v priestore odpálenia.


Dbo - vzialenosť min. border priestoru odpálenia
Dc - zmeraná diaľka cieľa
Ddo - vzdialenosť maximálnej border priestoru odpálenia

Informácia about uhlovej rýchlosti cieľa zo SNH is complementary nformácia pre needs posúdenia parametu cieľa and vo výpočtoch sa prejaví to pri cieľoch letiacich on the border parametra. In the case that it is zariadenie 9S86 off, komplet nie is able to vypočítať parametre priestoru odpálenia flax on the basis of údajov zo SNH nakoľko him chýbajú data diaľke cieľa and preto is a signal of the ZONA generated automatically zariadením pre odpálenie rakiet 9V385 without ohľadu on the position of the cieľa and depends on the operator ako situáciu posúdi.

Quote :

PROTILIETADLOVÝ MISSILE K35M3, VA LM 2002:Systémom 9S86 is súčasne analyzed veľkosť and znamienko radiálnej rýchlosti cieľa. Ak is radiálna rate cieľa väčšia ako – 140 m. s-1, is to rocket through zariadenie 9V385M3 issued the signal "BACKWARD" (departure) to prepnutiu work mode of the autopilot.
Another signal to prepnutiu work mode autopilot "WHICH" (NLC) is made vysielačom limit uhl (locking spínačom +20° in the block mikroprepínačov drive námeru).
When the existence signal is "ZONA", and ak nie is from rádiolokačného dopytovača issued the signal "HIS", the operator shall submit through the device 9V385M on a rocket and drives odpaľovacieho zariadenia command "Odpálenie" the team that pushes a button to "SLEŽENIE – PUSK" in the second position. The rocket sa zapínajú palubný napájaćí source and dust generator block stabilizácie in náklone. On drives odpaľovacieho zariadenia is connected napájanie commensurate veľkosti nadbehov. Drives odpracovávajú this veľkosť and natáčajú odpaľovacie zariadenie on the specified charcoals. System 9S86 sa prepína on "equivalent". Approximately a 1.1 with from vydania command "Odpálenie" is from the prístroja 9V385M issued a signal to zablokovaniu pohonov odpaľovacieho zariadenia, and the signal on the zapálenie pyroobvodov the engine of the rocket, the following is a flight of the rocket. In sluchátkach is počuť audio signal is approximately 5 Hz, signalizujúci the transition signal "Odpálenie".
After the rocket launch and uvoľnení button "SLEŽENIE – PUSK" is from the prístroja 9V385M3 issued the command to vyprázdneniu neupotrebených tanks chladiaceho gas. Odpaľovacie zariadenie sa unblocks.


Palubný napájací source sa do you turn on until after the generating of the signal of the ZONA. Pokiaĺ nie is a signal to the ZONA, the rocket has no activity palubný napájací source, and in the case of odpálenia would nebola able to ďalšej activities..
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#140683Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jedna fotka samonavádzacej rakety a kontajnera 9M37 z výstavy IDET 19xx?.
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] - Sorry za kvalitu skenovania

Sorry za kvalitu skenovania
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#216904Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

AH-64 Apache versus S-10. US Army′s Training and Support Center, Fort Stewart, Georgia 04.03.1997 počas výcviku bojového rozpoznávania (ASCIET - All Service Combat Identification Evaluation Test).
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] - https://www.defenseimagery.mil

https://www.defenseimagery.mil
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#317654Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Před několika měsíci mne požádal modelář ze Španělska o materiályk podvozku od těchto bojových mašin. Mám pouze materiál ke klasické verzi tahače MTLB, který je právě využit jako podvozek u tohoto prostředku PVO. Některé pérovky jsou na https://www.pvo.webz.cz/s10instr.htm . Jejich umístění neni nápadné, a proto na ně upozorňuji touto formou.
Osobně mám v umyslu zpracovat a zde umístit trochu podrobnější popis PLRK S-10M, času je však velice málo...
Tato pérovka tam neni
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#21494Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Někde na Netu jsem vydoloval pěkné pérovky bojového vozidla 9A34/35
(poznámka Buko1: na základe antén pasívneho systému 9S16 ide o vozidlo 9A35)
-
SOV - 9K35 Strela-10 [kód NATO: SA-13 Gopher] -


URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#81361Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

jen pro zajimavost, stroj je mozno zakoupit pres inzerat :


nakladni-uzitkove-vozy.hyperinzerce.cz
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322890Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Link nejako nefunguje Sad. Ale mat par drobnych kupujem , dobry traktor na pole xixi. Aj poore, aj burinu vytrha xixi
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322921Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

me to pari ? Smile muzes kupovat Smile
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322954Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

LaughingLaughingLaughingLaughingLaughingCool
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322956Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

To jsem, Admine, netušil, že Ty nebo wade prodáváte PLRK Strela-10 pod pseudonymem "Lukáš Saivera"!


Vede mne k tomu skutečnost, že je v inzerátu mimo jiné uvedeno:


Web: forum.valka.cz/viewtopic.php/t/6616F.
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322957Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

a kdyby jenom v jednom Smile staci si kliknout na celou sekci "obrnena nakladni vozidla" nebo jak se to presne jmenuje, jsme tam uvedeni nekolikrate (za coz panu L.S. velmi dekuji a vazim si toho !)
URL : https://www.valka.cz/SOV-9K35-Strela-10-kod-NATO-SA-13-Gopher-t6616#322958Version : 0
MOD