9. oddělení (válečného materiálu) 4. oblasti [1945-1950]

9th Department (War Equipment) of the 4th Military Area
     
Název:
Name:
9. oddělení (válečného materiálu) 4. oblasti 9th Department (War Equipment) of the 4th Military Area
Originální název:
Original Name:
9. oddělení (válečného materiálu) 4. oblasti
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
01.06.1945-15.09.1950 Štáb 4. oblasti
01.06.1945-15.09.1950 Staff of the 4th Military Areai
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-15.09.1950 Bratislava, kasárny /
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.06.1945-15.09.1950
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/9-oddeleni-valecneho-materialu-4-oblasti-1945-1950-t187418#545349 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more