9. tanková divize [1940-1945]

9th Tank Division
9. Panzer-Division
     
Název:
Name:
9. tanková divize 9th Tank Division
Originální název:
Original Name:
9. Panzer-Division
Datum vzniku:
Raised/Formed:
03.01.1940
Předchůdce:
Predecessor:
4. lehká divize 4th Light Division
Datum zániku:
Disbanded:
08.05.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
03.01.1940-DD.05.1940 Hlavní velitelství pozemního vojska
DD.05.1940-DD.06.1940 18. armáda
DD.06.1940-DD.07.1940 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.07.1940-DD.06.1941 XXXX. armádní sbor (motorizovaný)
DD.06.1941-DD.07.1941 Velitelství záložního vojska
DD.07.1941-DD.10.1941 XIV. armádní sbor (motorizovaný)
DD.10.1941-21.06.1942 XXXXVIII. armádní sbor (motorizovaný)
21.06.1942-DD.07.1942 XXXXVIII. tankový sbor
DD.07.1942-DD.08.1942 XXIV. tankový sbor
DD.08.1942-24.09.1942 Skupina armád Střed
24.09.1942-26.09.1942 XXIV. tankový sbor
26.09.1942-25.10.1942 XXXXVIII. tankový sbor
25.10.1942-DD.12.1942 9. armáda
DD.12.1942-DD.01.1943 XXIX. armádní sbor
DD.01.1943-DD.03.1943 XXVII. armádní sbor
DD.03.1943-DD.04.1943 Scheeleho sbor
DD.04.1943-DD.05.1943 Skupina armád Střed
DD.05.1943-DD.07.1943 2. tanková armáda
DD.07.1943-DD.08.1943 XXXXVII. tankový sbor
DD.08.1943-DD.09.1943 XXXXI. tankový sbor
DD.09.1943-DD.10.1943 XXIX. armádní sbor
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXX. tankový sbor
DD.11.1943-DD.01.1944 LVII. tankový sbor
DD.01.1944-DD.02.1944 XXX. armádní sbor
DD.02.1944-DD.03.1944 6. armáda
DD.03.1944-DD.04.1944 IV. tankový sbor
DD.04.1944-DD.05.1944 Skupina armád B
DD.05.1944-DD.08.1944 Skupina armád G
DD.08.1944-DD.09.1944 II. tankový sbor SS
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXXI. armádní sbor
DD.10.1944-DD.11.1944 II. tankový sbor SS
DD.11.1944-DD.12.1944 Skupina armád B
DD.12.1944-DD.01.1945 XXXXVII. tankový sbor
DD.01.1945-DD.02.1945 LVIII. tankový sbor
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI. armádní sbor
DD.04.1945-DD.04.1945 LVIII. tankový sbor
DD.04.1945-08.05.1945 LXVI. armádní sbor
03.01.1940-DD.05.1940 High Command of the Army
DD.05.1940-DD.06.1940 18th Army
DD.06.1940-DD.07.1940 XIV Army Corps (motorized)
DD.07.1940-DD.06.1941 XXXX Army Corps (motorized)
DD.06.1941-DD.07.1941 Replacement Army Command
DD.07.1941-DD.10.1941 XIV Army Corps (motorized)
DD.10.1941-21.06.1942 XXXXVIII Army Corps (motorized)
21.06.1942-DD.07.1942 XXXXVIII Tank Army
DD.07.1942-DD.08.1942 XXIV Tank Corps
DD.08.1942-24.09.1942 Army Group Centre
24.09.1942-26.09.1942 XXIV Tank Corps
26.09.1942-25.10.1942 XXXXVIII Tank Corps
25.10.1942-DD.12.1942 9th Army
DD.12.1942-DD.01.1943 XXIX Army Corps
DD.01.1943-DD.03.1943 XXVII Army Corps
DD.03.1943-DD.04.1943 Corps von Scheele
DD.04.1943-DD.05.1943 Army Group Centre
DD.05.1943-DD.07.1943 2nd Tank Army
DD.07.1943-DD.08.1943 XXXXVII Tank Corps
DD.08.1943-DD.09.1943 XXXXI Tank Corps
DD.09.1943-DD.10.1943 XXIX Army Corps
DD.10.1943-DD.11.1943 XXXX Tank Corps
DD.11.1943-DD.01.1944 LVII Tank Corps
DD.01.1944-DD.02.1944 XXX Army Corps
DD.02.1944-DD.03.1944 6th Army
DD.03.1944-DD.04.1944 IV Tank Corps
DD.04.1944-DD.05.1944 Army Group B
DD.05.1944-DD.08.1944 Army Group G
DD.08.1944-DD.09.1944 II SS Tank Corps
DD.09.1944-DD.10.1944 LXXXI Army Corps
DD.10.1944-DD.11.1944 II SS Tank Corps
DD.11.1944-DD.12.1944 Army Group B
DD.12.1944-DD.01.1945 XXXXVII Tank Corps
DD.01.1945-DD.02.1945 LVIII Tank Corps
DD.02.1945-DD.04.1945 LXXXI Army Corps
DD.04.1945-DD.04.1945 LVIII Tank Corps
DD.04.1945-08.05.1945 LXVI Army Corps
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR ?

Velitel:
Commander:
03.01.1940-14.04.1942 Hubicki, Alfred Eduard Franz Ritter von (Generalleutnant)
15.04.1942-26.07.1942 Baeßler, Johannes (Generalleutnant)
27.07.1942-03.08.1942 Hülsen, Heinrich Hermann von (Generalmajor)
04.08.1942-21.07.1943 Scheller, Walter (Generalleutnant)
22.07.1943-20.10.1943 Jollasse, Erwin (Generalleutnant)
20.10.1943-27.11.1943 Schulz, Johannes (Generalmajor)
27.11.1943-28.11.1943 Sperling, Max (Oberst)
28.11.1943-10.08.1944 Jollasse, Erwin (Generalleutnant)
10.08.1944-02.09.1944 Sperling, Max (Oberst)
03.09.1944-16.09.1944 Müller, Gerhard (Generalmajor)
16.09.1944-28.12.1944 Elverfeldt, Harald Freiherr von (Generalleutnant)
28.12.1944-DD.02.1945 Mellenthin, Friedrich Wilhelm von (Generalmajor)
DD.02.1945-06.03.1945 Elverfeldt, Harald Freiherr von (Generalleutnant)
06.03.1945-08.05.1945 Zollenkopf, Helmut (Oberst)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
03.01.1940-18.12.1942 Necker, Hannes Horst von (Oberstleutnant)
18.12.1942-15.01.1943 Wentzel, Arnold (Hauptmann)
15.01.1943-15.01.1944 Rücker, Wilhelm von (Oberstleutnant)
15.01.1944-10.03.1944 Reichhelm, Günther (Oberstleutnant)
10.03.1944-15.09.1944 Troitzsch, Johannes (Major)
15.09.1944-08.05.1945 Grolman, Friedrich von (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
03.01.1940-08.05.1945 Divizní jednotky 60
03.01.1940-08.05.1945 Division Units 60
Čestný název:
Honorary Name:
-
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
http://www.lexikon-der-wehrmacht.de/ ; http://www.feldgrau.com/ ; http://www.diedeutschewehrmacht.de/ ; http://www.axishistory.com/ ; http://www.wikipedia.org/
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#462247 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OOB - podzim 1940


HQ - štáb
- Divisional Staff - štáb divize
- Motorcycle Platoon - motocyklová četa
- Mapping Detachment (mot) - motorizovaný mapový oddíl
33. Panzer Regiment - 33.tankový pluk
- Panzer Signals Platoon - tanková spojovací četa
- Light Panzer Platoon - četa lehkých tanků
- 2 x Battalion - 2 prapory
9. Schützen Brigade - 9.střelecká brigáda
- 2 x Regiment - 2 pluky
- Motorcycle Battalion - motocyklový prapor
50. Panzerjäger Battalion - 50.protitankový prapor
- Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa
- 3 x Panzerjäger Company (mot) - 3 motorizované protitankové roty
- Battery of 47. Heavy Machine Gun Battalion (self-propelled) - samohybná baterie 47.praporu těžkých kulometů
9. Reconnaissance Battalion - 9.průzkumný prapor
- Signals Platoon (mot) - motorizovaná spojovací četa
- Armroed Car Company - rota obrněných vozidel
- Motorcycle Company - motocyklová rota
- Heavy Reconnaissance Company (mot) - těžká motorizovaná průzkumná rota
102. Artillery Regiment - 102.dělostřelecký pluk
- Support Detachment (mot) - motorizovaný podpůrný oddíl
- 3 x Battalion (mot) - 3 motorizované prapory
- Observation Company (mot) - motorizovaná pozorovací rota
85. Signals Battalion - 85.spojovací prapor
- Panzer Telephone Company - tanková telefonická rota
- Panzer Radio Company - tanková radiová rota
- Light Signals Supply Column (mot) - lehká motorizovaná spojovací zásobovací kolona
86. Pioneer Battalion (mot) - 86.motorizovaný ženijní prapor
- Panzer Pioneer Company - tanková ženijní rota
- 2 x Pioneer Company (mot) - 2 motorizované ženijní roty
- Brüko B (mot) - motorizovaná mostní rota B
- Brüko K (mot) - motorizovaná mostní rota K
- Light Pioneer Supply Column (mot) - lehká motorizovaná ženijní zásobovací kolona
Supply & Support Units - zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#11046 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

OOB - 1943


HQ - štáb
- Divisional Staff - štáb divize
- Mapping Detachment (mot) - motorizovaný mapový oddíl
33. Panzer Regiment - 33.tankový pluk
- Regimental Staff - štáb pluku
- Signals Platoon - spojovací četa
- Regimental Band - plukovní hudba
- Battalion - prapor
10. Panzergrenadier Regiment - 10.pluk pancéřových granátníků
- Regimental Staff - štáb pluku
- Regimental Band - plukovní hudba
- Regimental Staff Company - plukovní štábní rota
- Battalion (half-track) - prapor polopásových vozidel
- Battalion (mot) - motorizovaný prapor
- Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota
11. Panzergrenadier Regiment - 11.plukpancéřových granátníků
- Regimental Staff - štáb pluku
- Regimental Band - plukovní hudba
- Regimental Staff Company - plukovní štábní rota
- 2 x Battalion (mot) - 2 motorizované prapory
- Infantry Gun Company (mot) - motorizovaná rota pěchotních děl
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota
50. Panzerjäger Battalion - 50.protitankový prapor
- Panzerjäger Company (mot) - motorizovaná protitanková rota
- Panzerjäger Company (self-propelled) - samohybná protitanková rota
- Flak Company (self-propelled) - samohybná protiletadlová rota
9. Reconnaissance Battalion - 9.průzkumný prapor
- Armored Car Platoon - četa obrněných vozidel
- 2 x Reconnaissance Company (half-track) - 2 průzkumné roty polopásových vozidel
- Armored Car Company - rota obrněných vozidel
- Luchs Company
- Heavy Reconnaissance Company (mot) - těžká motorizovaná průzkumná rota
- Light Reconnaissance Supply Column (mot) - lehká motorizovaná průzkumná zásobovací kolona
76. Panzer Artillery Regiment - 76.tankový dělostřelecký pluk
- Regimental Staff - štáb pluku
- 2 x Battalion - 2 prapory
- Battalion (self-propelled) - samohybný prapor
- Battalion (mot) - motorizovaný prapor
- Observation Battery (mot) - motorizovaná pozorovací baterie
287. Army Flak Battalion - 287.armádní protiletadlový prapor
- Staff & Staff Battery (mot) - štáb a motorizovaná štábní baterie
- 2 x Heavy Flak Battery (mot) - 2 těžké motorizované protiletadlové baterie
- Light Flak Battery (mot) - lehká motorizovaná protiletadlová baterie
- Flak Battery (self-propelled) - samohybná protiletadlová baterie
- Light Flak Supply Column (mot) - lehká motorizovaná protiletadlová zásobovací kolona
86. Panzer Pioneer Battalion - 86.tankový ženijní prapor
- Battalion Staff - štáb praporu
- Pioneer Company (half-track) - ženijní rota polopásových vozidel
- 2 x Pioneer Company (mot) - 2 motorizované ženijní roty
- Brüko K Bridging Column - mostní rota K,mostní kolna
- Light Signals Supply Column (mot) - lehká motorizovaná spojovací zásobovací kolona
85. Panzer Signals Battalion - 85.tankový spojovací prapor
- Panzer Telephone Company - tanková telefonická rota
- Panzer Radio Company - tanková radiová rota
- Light Signals Supply Column (mot) - lehká motorizovaná spojovací zásobovací kolona
Supply & Support Units - zásobovací a podpůrné jednotky
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#11047 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Stručná historie 9. tankové divize

Vznikla v roce 1940 ze 4. lehké divize. V květnu 1940 bojovala 9. tanková divize v Holandsku. Operovala u Bredy, Antverp a také v Belgii. Poté pomáhala při obklíčení Dunkerque. V druhé části francouzského tažení bojovala u Amiensu a Lyonu. Od září do prosince 1940 byla umístěna v Polsku a potom byla vyslána na Balkán, kde bojovala v Jugoslávii.
V roce 1941, během operace "Barbarossa", útočila ve Skupině armád Jih, ale již v červenci byla převelena ke Skupině armád Střed. Bojovala u Kursku a Dněpru.
Po zhroucení východní fronty byla odvelena do Francie. Na jihu Francie v Nimes vytvořily zbytky 9. tankové divize po spojení s 155. záložní tankovou divizí novou divizi. Po spojeneckém vylodění v Normandii sváděla 9. tanková divize boje s Američany a Poláky u Falais. V září 1944 bojovala v okolí Cách a následující měsíc byla posílena Tankovou brigádou 105. V prosinci 1944 byla součástí německého uskupení, které provedlo protiútok v Ardenách.
V březnu 1945 kapitulovala v Porúří.
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#11048 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Nositelé Rytířského kříže kteří byli příslušníci 9. Panzer Division:
Wilhelm Appel 5/14/1941
Ludwig Bauer 4/29/1945
Friedrich Bauer 9/13/1943
Heinrich Berner 10/27/1944
Willibald Borowietz 7/24/1941
Edwin-Oskar-Heinrich Dietz 8/15/1940
Alois Eckert 8/3/1942
Franz Edtbauer 6/4/1944
Hans-Henning Eichert 3/14/1942
Harald Elverfeldt 12/9/1944
Dieter Glaesche 4/17/1945
Walter Gorn 4/20/1941
Georg Gruener 11/25/1941
Joachim Gutmann 9/18/1942
Heinrich Hendriks 3/26/1943
Alfred Hubicki 4/20/1941
Fritz Iwand 5/15/1940
Fritz Jacoby 4/3/1943
Josef Knotzer 3/23/1945
Franz Kohout 12/4/1941
Ewald Kraus 3/26/1944
Hans-Joachim Kuenzel 9/22/1941
Leopold Liehl 3/31/1943
Ernst Metelmann 8/22/1943
Heinz Michelsen 2/18/1945
Franz Muttenthaler 12/11/1944
Erich Pelz 10/6/1944
Karl Pfannkuche 3/17/1945
Heinrich Puettcher 4/14/1945
Friedrich Rass 11/30/1943
Johann Reich 11/29/1944
Helmut Scharf 7/20/1944
Walther Scheller 4/3/1943
Wilhelm Schmalz 11/28/1940
Johannes Schulz 9/19/1943
Kurt Schumacher 1/15/1945
Kurt Speidel 9/22/1941
Max Sperling 4/6/1944
Theodor Sponeck 9/12/1941
Wilhelm Steger 4/20/1943
Erwin Strasser 3/5/1945
Max Treptau 3/11/1945
Alfred Tykiel 8/6/1941
Heinz Unger 9/4/1941
Ferdinand Wegerer 10/8/1943
Gerhard Willig 3/7/1943
URL : https://www.valka.cz/9-tankova-divize-1940-1945-t3807#40234 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more