A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV

     
Název:
Name:
A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV
Originální název:
Original Name:
A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV
Kategorie:
Category:
pěchotní tank infantry tank
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1942-DD.MM.194R 1)Birmingham Railway Carriage & Wagon Co. Ltd., Birmingham
DD.MM.1942-DD.MM.194R Beyer Peacock & Co. Ltd., Manchester
DD.MM.1942-DD.MM.194R Dennis Brothers Ltd., Guildford
DD.MM.1942-DD.MM.194R Gloucester Railway Carriage & Wagon Co. Ltd., Gloucester
DD.MM.1942-DD.MM.194R Harland & Wolff Ltd., Belfast
DD.MM.1942-DD.MM.194R Leyland Motors Ltd., Leyland
DD.MM.1942-DD.MM.194R Metropolitan-Cammell Carriage & Wagon Co. Ltd., Wednesbury
DD.MM.1942-DD.MM.194R Newton Chambers & Co. Ltd., Sheffield
DD.MM.1942-DD.MM.194R Charles Roberts & Co. Ltd., Wakefield
Období výroby:
Production Period:
DD.06.1942-DD.MM.194R
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
1622
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1940
Osádka:
Crew:
5
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
39626 kg 87360 lb
Délka s kanónem dopředu:
Length with Gun Forward:
7442 mm 24 ft 5 in
Délka korby:
Hull Length:
7442 mm 24 ft 5 in
Celková šířka:
Overall Width:
3251 mm 10 ft 8 in
Celková výška:
Overall Height:
2489 mm 8 ft 2 in
Světlá výška:
Ground Clearance:
508 mm 1 ft 8 in
Šířka pásu:
Track Width:
559 mm 1 ft 10 in
Měrný tlak:
Ground Pressure:
0.092 MPa 13.1 psi
Pancéřování:
Armour:
16 - 102 mm 0.63 - 4.0 in
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
Bedford
- motor s protiběžnými písty
- benzínový, vzduchem chlazený
- počet válců: 12
- zdvihový objem: 21238 cm3
- kroutící moment: 1302 Nm
Bedford
- opposed-piston engine
- gasoline, air cooled
- number of cylinders: 12
- swept volume: 1296 cu in
- torque: 960 lb.ft
Výkon:
Power:
261 kW při 2200 ot/min 350 bhp at 2200 rpm
Převodové ústrojí:
Transmission:
Merritt-Brown H4
- manuální převodovka
- počet stupňů: 4+1
Merritt-Brown H4
- manual gearbox
- number of gears: 4+1
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
25 km/h 15.5 mph
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
13 km/h 8 mph
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
145 km 90 mi
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
? km ? mi
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 ° 67 %
Boční náklon:
Side Slope:
? ° ? %
Překročivost:
Trench Crossing:
3.05 m 120 in
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0.76 m 30 in
Brodivost:
Fording Depth:
1.022) m 40 in2)
Výzbroj:
Armament:
 
Hlavní:
Main:
OQF 6 pdr Mk III nebo Mk V
- ráže: 57 mm
- zásoba munice: 84 nábojů
OQF 6 pdr Mk III or Mk V
- calibre: 57 mm
- ammunition: 84 rounds
Vedlejší:
Secondary:
kulomet BESA v korbě
- ráže: 7,92 mmspřažený kulomet BESA
- ráže: 7,92 mm
- zásoba munice pro oba kulomety BESA: 9450 nábojů (42 schránek po 225 nábojích)protiletadlový kulomet BREN
- ráže: 7,7 mm
- zásoba munice: 600 (6 schránek po 100 nábojích)
BESA machine gun in the hull
- calibre: 7,92 mmBESA co-axial machine gun
- calibre: 7,92 mm
- ammunition for both BESA machine guns: 9450 rounds (42 boxes with 225 rounds each)BREN anti aircraft machine gun
- calibre: 0.303
- ammunition: 600 (6 boxes with 100 rounds each)
Uživatelské státy:
User States:
Poznámka:
Note:
Tank, Infantry, Mk IV, Churchill IV (A22)


1) seznam výrobců platí pro všechny verze, některé firmy se výroby této konkrétní verze nemusely účastnit
2) bez přípravy
Tank, Infantry, Mk IV, Churchill IV (A22)


1) manufacturer's list is common to all variants, some companies might not participate in manufacturing this particular variant
2) without preparation
Zdroje:
Sources:
Fletcher, D.: Mr. Churchill's Tank: The British Infantry Tank Mark IV, Schiffer, 1999
Perrett, B.: Churchill Infantry Tank 1941-51, Osprey, 1993
URL : https://www.valka.cz/A22-Infantry-Tank-Mk-IV-Churchill-IV-t475#38583 Version : 0
A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV ("BRADFORD") for winter exercises in the Uk..
A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV - (Tank Museum)

(Tank Museum)
URL : https://www.valka.cz/A22-Infantry-Tank-Mk-IV-Churchill-IV-t475#435315 Version : 0
A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV, 10. separate guards heavy tank breakthrough regiment, 23. panzer corps, area of Voronezh, 21. July, 1943..
A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV - (RGAKFD)

(RGAKFD)
URL : https://www.valka.cz/A22-Infantry-Tank-Mk-IV-Churchill-IV-t475#435305 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV (T68425, "MINOTAUR"), 13. četa, 3. rota, 4. prapor, 6. gardová obrněná brigáda, Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire, Brusel, 2003.
URL : https://www.valka.cz/A22-Infantry-Tank-Mk-IV-Churchill-IV-t475#2850 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV (T68425, "MINOTAUR"), Musée Royal de l'Armée et d'Histoire Militaire, Brusel.
A22 Infantry Tank Mk IV Churchill IV -


URL : https://www.valka.cz/A22-Infantry-Tank-Mk-IV-Churchill-IV-t475#379525 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments


Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more