Main Menu
User Menu

Military history website

2002 / 09

ARMÁDA. Mesačník Armády Slovenskej republiky

ARMY. Mesačník of the Army of the Slovak republic
Edition 10, 2002, number 9

Content numbers:
Kočiš, Ľubomír: New trends in poľných nemocniciach (4-7)
Gyürösi, Miroslav: Short any idea as (8-9)
Vitko, Pavol: Slovenskí engineers in Eritrea (10-11)
Dolinay, Ján: the Pride of the Czech army (12-13)
Dolinay, Jan: Diaľkový detector DD-CWA (14)
Gáfrik, Andrew: Vrtuľníky pre SFOR (15-18)
Gyürösi, Miroslav: Farnborough 2002 (19)
Gyürösi, Miroslav; Gardener, Ladislav: Streľby anti-aircraft rocket complexis Kub (20-21)
Stolar, Michal: Tupolev Tu-22M3 (1. part) (22-25)
Dolinay, Jan: El Alamein (26-27)
Kadlečík, Ján: Riadenie interoperability of C3 (28-29)
Presenting / Súťaž (30).
URL : https://www.valka.cz/2002-09-t127350#430899Version : 0
MOD