Main Menu
User Menu

Military history website

2002 / 11

ARMÁDA. Mesačník Armády Slovenskej republiky

ARMY. Mesačník of the Army of the Slovak republic
Edition 10, 2002, number 11

Content numbers:
Gyürösi, Miroslav: Otvorené or over Slovak (4-5)
Hadar, Igor: the Forces of training and support (6-7)
Gyürösi, Miroslav: Short any idea as (8-9)
Kment, Roman: Nemocnica vo Východnom Timor (10-11)
Dolinay, Ján: the flag of the gallic kohúta (12-13)
Gyürösi, Miroslav: Practice airplane L-39 AUP (14)
Gáfrik, Andrei: The Upgraded An-26 (15-18)
Caught, Ivan: Moskovská Chodynka (19)
Gyürösi, Miroslav: the Wheeled transporter Ryś (20-21)
Gyürösi, Miroslav: Frigate Neustrašimyj (22-25)
Čaplovič, Miloslav: Čs. The danube fleet 1919-1939 (26-27)
Zastúpenie resort MO SR pri NATO (28-29)
Presenting / Súťaž (30).
URL : https://www.valka.cz/2002-11-t127352#430901Version : 0
MOD