Abizaid, John Philip

     
Příjmení:
Surname:
Abizaid Abizaid
Jméno:
Given Name:
John Philip John Philip
Jméno v originále:
Original Name:
John Philip Abizaid
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.04.1951 Redwood City
01.04.1951 Redwood City
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel: Střední velitelství commander of the Central Command
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Abizaid
URL : https://www.valka.cz/Abizaid-John-Philip-t185335#540950 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Abizaid Abizaid
Jméno:
Given Name:
John Philip John Philip
Jméno v originále:
Original Name:
John Philip Abizaid
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Harvard University
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Harvard University
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1969-DD.MM.1973 Vojenská akademie Spojených států
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Štábní vysoká škola ozbrojených sil
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vysoká škola válečná Armády Spojených států
DD.MM.1969-DD.MM.1973 United States Military Academy
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Armed Forces Staff College
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR U.S. Army War College
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.06.1973 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
DD.MM.RRRR kapitán
DD.MM.RRRR major
DD.MM.RRRR podplukovník
DD.MM.RRRR plukovník
DD.MM.RRRR brigádní generál
DD.MM.RRRR generálmajor
DD.MM.RRRR generálporučík
27.06.2003 generál
DD.06.1973 2nd Lieutenant
DD.MM.RRRR 1st Lieutenant
DD.MM.RRRR Captain
DD.MM.RRRR Major
DD.MM.RRRR Lieutenant Colonel
DD.MM.RRRR Colonel
DD.MM.RRRR Brigadier General
DD.MM.RRRR Major General
DD.MM.RRRR Lieutenant General
27.06.2003 General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_Abizaid
URL : https://www.valka.cz/Abizaid-John-Philip-t185335#540951 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more