Abwehr [1920-1945]

     
Název:
Name:
Abwehr Abwehr
Originální název:
Original Name:
Abwehr
Datum vzniku:
Raised/Formed:
DD.MM.1920
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
DD.MM.1945
Nástupce:
Successor:
- -
Nadřízený úřad:
Higher Authority:
DD.MM.1920-DD.MM.1935 Ministerstvo obrany
DD.MM.1935-04.02.1938 Ministerstvo války
04.02.1938-08.05.1945 Vrchní velitelství branné moci
DD.MM.1920-DD.MM.1935 Ministry of Defence
DD.MM.1935-04.02.1938 Ministry of War
04.02.1938-08.05.1945 Supreme Command of the Armed Forces (OKW)
Dislokace:
Deployed:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Berlín, ?
Přednosta / náčelník:
Chief:
01.01.1921-30.06.1927 Gempp, Friedrich (Major)
01.07.1927-31.01.1930 Schwantes, Günther (Major)
01.02.1930-02.06.1932 Bredow, Ferdinand von (Oberstleutnant)
06.06.1932-01.01.1935 Patzig, Konrad (Kapitän zur See)
01.05.1935-01.04.1938 Canaris, Wilhelm (Konteradmiral)
01.04.1938-01.01.1940 Canaris, Wilhelm (Vizeadmiral)
01.01.1940-11.02.1940 Canaris, Wilhelm (Admiral)
12.02.1944-01.06.1944 Hansen, Georg Alexander (Oberst)
01.06.1944-04.05.1945 Schellenberg, Walter (SS-Brigadeführer und Generalmajor der Waffen-SS)
04.05.1945-08.05.1945 Skorzeny, Otto (SS Standartenführer)
Podřízené úřady či jednotky:
Subordinated Agencies or Units:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
https://en.wikipedia.org/wiki/Abwehr
URL : https://www.valka.cz/Abwehr-1920-1945-t400#683308 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Abwehr--německá vojenská rozvědka za WW1 a WW2.
Po nástupu Hitlera k moci v.r.1933 se Abwehr často dostával do rozporů z nacisti kontrolovanými organizacemi (SD-Sicherheitsdienst a Gestapo-Geheime staats polizei). V lednu 1935 jmenovali ředitelem Abwehru Wilhelma Canarise. Brzo po tom byla s Reinhardem Heydrichem ujednána dohoda úlohách těchto organizací. Navzdory této dohodě, obě organizace i Abwehr pokračovali v trénování svých agentů, pro použití v Německu i cizině. V roce 1943 se někteří členové Abwehru stali aktivními v krátkem hnutí odporu v Německu. Byly mezi nimi napr.: Wilhelm Canaris, Hans Oster, Helmunth von Moltke, Hans Gisevius, Josef Muller, Hans Dohnanyi a Peter von Wartenburg. Gestapo začalo vyšetřovat členy Abwehru, H.Dohnanyi byl zatknut a Hans Oster odvolán ze své mise. V červnu 1944 náčelník SS Heinrich Himmler převzal Abwehr a po červencovém spiknutí proti Hitlerovi byl (Abwehr) zařazen do struktur SD (Sicherheitsdienst). Během následujícich měsíců byly W.Canaris, H.Oster, H.von Moltke, H.Dohnanyi, P.von Wartenberg nacisty uznáni vinními z velezrady a popraveni.

zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Abwehr
URL : https://www.valka.cz/Abwehr-1920-1945-t400#2148 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more