Main Menu
User Menu

Military history website

Admirál (Anglické a Skotské námořnictvo do roku 1707)

Admiral (England and Scotts Navy to 1707)

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

     
Název hodnosti:
Name of the Rank:
Admirál
Generálská skupina:
Generals Group:
3. admirálska hodnost
Datum vzniku:
Established:
29.08.1224
Předchůdce:
Preceding Rank:
?
Datum zániku:
Abolished:
01.05.1707
Nástupce:
Succeeding Rank:
Admirál /
Hodnost vyšší:
Higher Rank:
Velkoadmirál
Hodnost nižší:
Lower Rank:
Vicedmirál
Hodnost obdobná:
Equivalent Rank:
generál
Počet udělení:
Number of Appointments:
?
URL : https://www.valka.cz/Admiral-Anglicke-a-Skotske-namornictvo-do-roku-1707-t239435#661668Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

V rámci životopisov anglických a neskôr britských vlajkových dôstojníkov je možné sa stretnúť s hodnoťou Admiral of the North, alebo Admiral of the White a pod. Je to dané tým, že hodnosť admirála v Anglickom námorníctve bola naviazaná na velenie loďstvu. Prvý známy admirál bol menovaný v roku 1224. Zhruba do roku 1294 malo Anglicko vždy len jednoho aktívneho admirála, v roku 1294 došlo k v súvislosti s rozšírením početného stavu loďstva k zmene a admirál velil loďstvu v konkrétnej geografickej oblasti - admirál severu (Admiral of the North), admirál západu (Admiral of the West) a admirál juhu (Admiral of the South). V tejto podobe sa admirálska hodnosť (funkcia) používala do roku 1412.
V roku 1588 sa Anglické námorníctvo rozdelilo do troch eskadier označených ako Červená, Biela a Modrá. Červenej eskadre a celému loďstvu velil Veľkadmirál, nasledovala dvojica admirálov (biely a modrý). Podobné rozdelenie panovalo aj u nižších admirálskych hodností (červený, biely, modrý), pričom v rámci jednej hodnosti boli vlajkoví dôstojníci červenej eskadry vyššie ako vlajkoví dôstojníci bielej eskadry a títo boli vyššie ako vlajkoví dôstojníci modrej eskadry.


Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Admiral_(Royal_Navy)
URL : https://www.valka.cz/Admiral-Anglicke-a-Skotske-namornictvo-do-roku-1707-t239435#661670Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Prehľad udelených hodností admirál (bez rozlíšenia loďstva a eskadry) a zaradenia do námorníctva (Anglické námorníctvo, Škótske námorníctvo) do 01.05.1707.

Datum povýšení
Date of Appointment
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.01.1707 Leake, John
DD.MM.RRRR Churchill, George
URL : https://www.valka.cz/Admiral-Anglicke-a-Skotske-namornictvo-do-roku-1707-t239435#661669Version : 0
MOD