Main Menu
User Menu

Military history website

Výsadková brigáda [1952-1955]

Airborne Brigade

     
Název:
Name:
Výsadková brigáda
Originální název:
Original Name:
Výsadková brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.12.1952
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
09.05.1955
Nástupce:
Successor:
22. výsadková brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1952-09.05.1955 Velitelství výsadkového a desantního vojska
Dislokace:
Deployed:
01.12.1952-09.05.1955 Prešov, Kasárna Antonína Zápotockého

Velitel:
Commander:
01.10.1952-DD.07.1953 Bunzák, Štěpán (Podplukovník)
07.07.1953-19.09.1953 Kutín, Ivan (Major)
16.09.1953-DD.MM.1954 Faluba, Ľubomír (Major)
08.10.1954-09.05.1955 Mansfeld, František (Major)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.1952-09.05.1955 Kutín, Ivan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1952-09.05.1955 173. dělostřelecký výsadkový oddíl
01.10.1952-09.05.1955 65. výsadkový prapor
01.10.1952-09.05.1955 71. výsadkový prapor
01.10.1952-09.05.1955 72. výsadkový prapor
01.10.1952-09.05.1955 Balonová rota
01.10.1952-09.05.1955 Brigádní výsadková škola
01.10.1952-09.05.1955 Chemická četa
01.10.1952-09.05.1955 Průzkumná četa
01.10.1952-01.11.1954 Rota technického zabezpečení
01.10.1952-09.05.1955 Výsadková protiletadlová baterie
01.10.1952-09.05.1955 Ženijní rota
01.01.1953-09.05.1955 Spojovací rota
01.11.1954-09.05.1955 Automobilní rota
01.11.1954-09.05.1955 Automobilní škola

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
01.12.1952-09.05.1955 VÚ 8280 Prešov
Zdroje:
Sources:
VHÚ-VHA Bratislava, fond 1153 (22. výsadková brigáda Prostějov), 1952-1955
Fidler, J.: ČSLA - svazy a svazky. Praha 2020.
Jirásek, David: Historie českých speciálních sil. Výsadkové vojsko v letech 1947-1969
URL : https://www.valka.cz/Vysadkova-brigada-1952-1955-t187308#662778Version : 0
MOD