Main Menu
User Menu

Military history website

Týlová záloha letadel [1953-1963]

Aircraft Rear Storage

     
Název:
Name:
Týlová záloha letadel
Originální název:
Original Name:
Týlová záloha letadel
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1953
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1953-01.09.1963 Letecký týl
Dislokace:
Deployed:
01.05.1953-15.11.1955 Praha, letiště Kbely /
15.11.1955-19.08.1959 Prešov, letiště /
19.08.1959-01.09.1963 Kuchyňa, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Zúber, Štefan (Štábní kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Cyprich, František (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jiřík, Jan (Kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Bunta, Ondrej (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vávra, Jindŕich (Major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Salák, Štefan (Kapitán)
DD.MM.RRRR-01.09.1963 Škorvánek, Jozef (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1958-01.10.1960 12. rota pozemního zabezpečení navigace

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.05.1953-15.11.1955 VÚ 8050 Praha
15.11.1955-19.08.1959 VÚ 8050 Prešov
19.08.1959-01.09.1963 VÚ 8050 Kuchyňa
Zdroje:
Sources:
Vojenský historický archiv Praha, www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
www.vhu.sk
URL : https://www.valka.cz/Tylova-zaloha-letadel-1953-1963-t187558#545542Version : 0
MOD
Tylová advance lietadiel (WOO 8050) was formed in 1952 with veliteľstvom in the Kbeloch pri Prahe. On začiatku existencie department formed the len technical staff (71 beds) and team zabezpečujúce the role of the guards (78 beds). Department of mal vo armament combat lietadlá B-33 (Il-10) doplnené small I stíhačiek S-102 (MiG-15). In rokoch 1955 to 1957 malo military group aj vrtuľové lietadlá With/CS-199. Dňom 01.04.1955 bol department redislokovaný from Kbely to the Prešov and subsequently in August 1959 occurred to premiestneniu Tylovej base lietadiel to Kitchen, where zostala up to his zrušenia. Department of after his moves into the Prešov provide 12. čata pozemného zabezpečenia navigácie, reorganizovaná dňom 01.10.1958 to 12. company pozemného zabezpečenia navigácie.
After redislokácii backup lietadiel in the Kitchen it činnosť supplying the 15. battalion pozemného zabezpečenia navigácie, zabezpečujúci doposiaľ letovú činnosť the Airline you in the Kitchen. Came probably about zaisťovanie flight activities lietadiel rôznych útvarov čs. air force, which on the letisku Malacky dočasne perform the training tasks. Koncom marca 1957 bolo in útvare stored 180 combat, 1 transport, 2 spojovacie and 14 practice lietadiel. In 1960 to vybavenia unit boli zaradené 4 lietadlá MiG-15, nachádzalo sa 87 kusov lietadiel Il-10, 17 lietadiel Il-10U (CB-33?) and 1 piece of L-60. Tylová advance lietadiel (WOO 8050) ended my činnosť 30.08.1963 and dňom 01.09.1963 zlúčením with Air strelišťom drop tanks and practice weapons (WOO 4562) and 15. práporom pozemného zabezpečenia navigácie drop tanks and practice weapons (WOO 9677) into a new military structure, Boot base air force drop tanks and practice weapons (WOO 4562). Training základňa air force drop tanks and practice weapons (fund 2467) bola after the division of the CSFR prevzatá of čs. army into the Army of the Slovak republic dňom 01.01.1993.

Time os vývoja department:
-marc 1953 ako WOO 8050 - Tylová advance lietadiel in posádke Kbely pri Prahe (CR) – TR no 01/53, -under the TR no 037/1955 is a unit in novembri 1955 premiestnený to Prešov,
4-daily rozkazom no 93/1959 is from the August 1959 deployed in posádke drop tanks and practice weapons, - dňom 01.09.1963 are zlúčené departments Tylová advance lietadiel drop tanks and practice weapons, Air strelnica drop tanks and practice weapons, and 15. colors pozemného zabezpečenia air force drop tanks and practice weapons and zreorganizované to the new service (f. 2467) Training základňa air force drop tanks and practice weapons - no. 0036188/1963 vel. 7. army (f. 01348– 2/68, zl. 18/3-3).

Velitelia TZL:
- škpt. Years. Stefan Zúber
- mjr. František Cyprich
- kpt. Jan Jiřík
- mjr. Ondrej Bunta
- mjr. Jindřich Vávra
- kpt. Stefan Salak
- colonel. Jozef Škorvánek

Source:
www.vhu.sk.
URL : https://www.valka.cz/Tylova-zaloha-letadel-1953-1963-t187558#629997Version : 0
MOD