Main Menu
User Menu

Military history website

Akimenko, Adrian Zacharovič

Akimenko, Adrian Zakharovich

Адриан Захарович Акименко

     
Příjmení:
Surname:
Akimenko
Jméno:
Given Name:
Adrian Zacharovič
Jméno v originále:
Original Name:
Адриан Захарович Акименко
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
06.09.1898 Bogorodickoje /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.02.1989 Luhansk /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel 3. gardového střeleckého sboru (od ledna 1942)
- velitel 75. střeleckého sboru
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
David M. Glantz - Bouře směřuje na Balkán
myfront.in.ua
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#423957Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Akimjenko
Jméno:
Given Name:
Adrian Zacharovič
Jméno v originále:
Original Name:
Адриан Захарович Акименко
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.1922 Vyššia odborná škola veliteľov v Charkove
DD.10.1931-DD.MM.1935 Vojenská akadémia M.V. Frunze
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
10.01.1942 generálmajor
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
DD.10.1940-25.07.1941 Náčelník štábu : 34. střelecký sbor
25.07.1941-09.08.1941 Velitel : 34. střelecký sbor
18.09.1941-10.01.1942 Velitel : 2. gardová střelecká divize
10.01.1942-14.02.1942 Velitel : 2. gardová střelecká divize

Ručně vyplněné položky:
DD.10.1918-DD.MM.RRRR vojak 43. Ukrajinského revolučného pluku a 3. Luganského internacionálneho pluku
DD.01.1919-DD.MM.RRRR politický komisár a predseda revolučného tribunálu 3. Luganského internacionálneho pluku
DD.09.1919-DD.MM.RRRR politický komisár 1. streleckej brigády 60. streleckej divízie
DD.03.1922-DD.MM.RRRR veliteľ a politický komisár 13. samostatného pohraničného práporu
DD.09.1922-DD.MM.RRRR veliteľ roty 70. streleckého pluku 24. streleckej divízie Ukrajinského vojenského okruhu
DD.03.1926-DD.MM.RRRR dočasne poverený výkonom funkcie pomocníka veliteľa 240. streleckého pluku
DD.10.1930-DD.MM.RRRR pomocník veliteľa 88. a 240. streleckého pluku
DD.11.1935-DD.MM.RRRR pomocník náčelníka 1. oddelenia štábu 17. streleckého zboru Kyjevského vojenského okruhu
DD.03.1938-DD.MM.RRRR náčelník 1. oddelenia štábu 15. streleckého zboru
DD.10.1938-DD.MM.RRRR náčelník 1. oddelenia štábu Žitomírskej armádnej skupiny vojsk
DD.12.1939-DD.MM.RRRR dočasne poverený výkonom funkcie náčelníka štábu 5. armády Kyjevského osobitného vojenského okruhu
DD.04.1940-DD.MM.RRRR náčelník operatívneho oddelenia štábu 5. armády Kyjevského osobitného vojenského okruhu
DD.07.1940-DD.10.1940 prednášajúci na katedre všeobecnej taktiky Vojenskej akadémie M.V. Frunze
DD.10.1940-DD.MM.RRRR náčelník štábu 34. streleckého zboru Kyjevského osobitného vojenského okruhu
02.08.1941-13.02.1942 veliteľ 127. streleckej divízie Západného frontu
DD.02.1942-DD.MM.RRRR veliteľ 3. gardového streleckého zboru 56. armády Južného frontu
DD.03.1942-DD.MM.RRRR starší prednášajúci taktiky na Vojenskej akadémii M.V. Frunze
DD.01.1944-DD.MM.RRRR veliteľ 75. streleckého zboru
DD.MM.1945-DD.MM.RRRR veliteľ 10. gardového streleckého zboru Južnej skupiny vojsk
DD.MM.1947-DD.MM.RRRR náčelník Úradu bojovej a telesnej prípravy Odeského vojenského okruhu
DD.MM.1948-DD.MM.RRRR náčelník vojenskej katedry Kijevského telovýchovného inštitútu
DD.MM.1951-DD.MM.RRRR predseda Ústredného výboru DOSAAF Moldavskej SSR
DD.MM.1954-DD.MM.RRRR na dôchodku
Vyznamenání:
Awards:

27.12.1941

Řád rudého praporu /1924-1943/
Order of the Red Banner /1924-1943/
Орден Красного Знамени
-

13.09.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

03.11.1944

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

03.11.1944

Řád Bohdana Chmělnického, 2. stupeň
Order of Bohdan Chmielnicki, 2nd Class
Opден Богдана Хмелницкого 2-й степени
-

21.02.1945

Leninův řád /1943-1956/
Order of Lenin /1943-1956/
Opден Ленина
-

28.04.1945

Řád Kutuzova, 1. stupeň /1943-1991/
Order of Kutuzov, 1st Class /1943-1991/
Opден Кутузова I степени
-

20.06.1949

Řád rudého praporu /1943-1991/
Order of the Red Banner /1943-1991/
Орден Красного Знамени
-

20.10.1987

Řád vlastenecké války 1. stupně /1985-1991/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1985-1991/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád Suvorova 2. stupeň /1943-1991/
The Order of Suvorov, 2nd Class /1943-1991/
Opден Суворова II степени
-

Poznámka:
Note:
v septembri 1970 udelený titul Čestný občan mesta Lugansk (Ukrajina)
Zdroje:
Sources:
David M. Glantz - Bouře směřuje na Balkán
myfront.in.ua
http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd127/main1.html
http://ru.wikipedia.org/wiki
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#518996Version : 0
MOD
Andrian Zacharovič Akimenko was born in dedine Bogorodickoje, patriacej under Lutuginský county, Luganský region, Ukraine

Koncom year 1917 bol prijatý a cop, in the year 1918 is called the Robotnícko-roľníckej Red army. Attended the sa občianskej army najskôr ako krasnoarmejec, neskôr ako political komisár. In this military-political funkcii vystriedal viaceré veliteľské pozície. Ako príslušník 12. and 14. army Južného and Juhozápadného front sa took part in the battle for presadenie be able to sovietov on the territory of Ukraine.

After the end of the občianskej the army to increases military vzdelanie on Vyššej professional school veliteľov in Charkove, given terminated in 1922. Subsequently in charge rôznym military útvarom from stupňa colors for the regiment.

Vyššie military vzdelanie získava in rokoch 1931 to 1935 on the Military akadémii M.In. Frunze, after the end of the ktorej vykonáva rôzne štábne funkcie for military jednotiek. Začiatok Veľkej a patriotic sandwich maker ' army buddy, he finds vo funkcii chief of staff 34. streleckého corps of the Kyiv osobitného military district. Attends sa on bojoch pri Smolensk, pri ktorých sa prejavil ako capable and rázny veliteľ. For disease -- veliteľa 34. streleckého corps, lieutenant general Chmeľnického, preberá colonel Akimenko velenie this unit. After rozpustení corps is menovaný veliteľom 127. streleckej divízie Západného line that for vynikajúce combat successes dosiahnuté in the field of Eľni (Ельни) is in septembri 1941 premenovaná to 2. gardovú streleckú divíziu.

After promotion to the rank of major general of the day 10. januára 1942 in charge Akimenko 3. gardovému streleckému corps 56. army Južného line. Much, however, this tall funkcie did not enjoy. In marci 1942 is from this funkcie revoked and prevelený to funkcie staršieho prednášateľa tactics on Vojenskú the academy is his life M.In. Frunze. Dôvodom odvolania was an underachiever attack of troops 3. corps in priestore north of Taganrogu. From the time of sa been trying unsuccessfully trying to opätovne out to get to the front and succeeds in sa him up after takmer two rokoch. In januári 1944 is vyhovené his repeated žiadostiam and is vymenovaný for veliteľa 75. separate streleckého corps, who is fighting ako súčasť 2. and 3. Ukrainian front. From 2. decembra 1944 is an inpatient in a hospital, to funkcie sa vracia 9. januára 1945.

During his velenia sa 75. shooting choir takes part in many offensive operácií - Korsuñ-Ševčenkovskej, Umansko-Botošanskej, Belehradskej, State and nakoniec aj Pražskej. For oslobodenie Belehradu is the corps under his command granted the honorary version of "Belehradský". For successful prekročenie embankment of the Danube and skilled velenie forces on corps bol Akimenko designed to udelenie title Hero Sovietskeho zväzu. The proposal to vyznamenanie sa, however, somewhere in the higher miestach lost...

After vojne zastáva viaceré high veliteľské posts and my career ending as chairman of the Ústredného committee DOSAAF Moldavskej SSR. DOSAAF, what is skratka pre Dobrovoľnú spoločnosť pre spoluprácu with the army, letectvom and námorníctvom (Russian ДОСААФ, Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) is štátna spoločenská organizácia, vykonávajúca vlasteneckú and predvojenskú raising his členov. Came equivalent československej organizácie Zväzarm (English Employees).

And.From. Akimenko zomrel vo februári 1989 in ukrajinskom Vorošilovgrade (súčasný Lugansk), where aj is buried.sources:
http://samsv.narod.ru/Div/Sd/sd127/main1.html
myfront.in.ua
http://ru.wikipedia.org/wiki/.
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#518998Version : 0
MOD
The proposal to udelenie Advice Red pledge zo of the day 18.09.1944.
URL : https://www.valka.cz/Akimenko-Adrian-Zacharovic-t124500#519433Version : 0
MOD