Aldred, John William

     
Příjmení:
Surname:
Aldred Aldred
Jméno:
Given Name:
John William John William
Jméno v originále:
Original Name:
John William Aldred
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
nadporučík Lieutenant
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
26.08.1884 Little Hulton, Lancashire /
26.08.1884 Little Hulton, Lancashire /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
07.06.1967 Chester /
07.06.1967 Chester /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 3. perutě RAF - flight commander of No. 3 Squadron RAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- anglické letecké eso 1. sv. v. s 8 sestřely [4 sražené do neřízeného pádu (3 sám, 1 sdílel), 2 zničené v plamenech (sám), 1 zajatý (sám) a 1 zničený (sdílel)]
- prvních 2 sestřelů dosáhl jako pozorovatel, zbylých 6 jako stíhač
- po válce se stal diplomovaným účetním
- english flying ace of WW1 with 8 claims [4 driven out of control (3 solo, 1 shared), 2 destroyed in flames (solo), 1 captured (solo) and 1 destroyed (shared)]
- first 2 claims achieved as observer, rest 6 as fighter
- after war became Chartered accountant
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_William_Aldred
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Aldred-John-William-t65226#659029 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Aldred Aldred
Jméno:
Given Name:
John William John William
Jméno v originále:
Original Name:
John William Aldred
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
29.11.1915 poručík
DD.MM.RRRR nadporučík
15.04.1918 kapitán (dočas.)
29.11.1915 2nd Lieutenant
DD.MM.RRRR Lieutenant
15.04.1918 Captain (temp.)
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-30.08.1916 Jiholancashirský pluk
30.08.1916-DD.MM.RRRR Královský letecký sbor
DD.MM.1916-DD.MM.1917 5. peruť RFC (pozorovatel/střelec)
DD.10.1917-03.04.1918 70. peruť RFC/RAF (pilot)
03.04.1918-DD.MM.1918 3. peruť RAF (velitel letky)
25.04.1919-DD.MM.RRRR seznam nezaměstnaných RAF
DD.MM.RRRR-30.08.1916 South Lancashire Regiment
30.08.1916-DD.MM.RRRR Royal Flying Corps
DD.MM.1916-DD.MM.1917 No. 5 Squadron RFC (observer/gunner)
DD.10.1917-03.04.1918 No. 70 Squadron RFC/RAF (pilot)
03.04.1918-DD.MM.1918 No. 3 Squadron RAF (flight commander)
25.04.1919-DD.MM.RRRR unemployed list of the RAF
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/John_William_Aldred
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Aldred-John-William-t65226#659031 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Captain John William Aldred

* 26. srpen 1884, Little Hulton, Lancashire
+ ?

Pozorovatel/střelec, později pilot

Jednotky: 5., 70., 3. peruť
Použité typy:B.E.2c, Spowith Camel
Vítězství: 8
V období: únor 1917 - květen 1918
Sestřelené typy: Albatros D.II (2x), D.V (2x), LVG C (2x), pozorovací (kat.C) (2x)
Vyznamenání: Military Cross & bar

Pramen:
www.theaerodrome.com
URL : https://www.valka.cz/Aldred-John-William-t65226#232300 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more