Main Menu
User Menu

Military history website

Saburov, Alexandr Nikolajevič

Aleksandr Nikolayevich Saburov

Александр Николаевич Сабуров

     
Příjmení:
Surname:
Alexander Nikolájevič
Jméno:
Given Name:
Saburov
Jméno v originále:
Original Name:
Александр Николаевич Сабуров
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.08.1908 Jaruški Udmurtii /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
15.04.1974 Moskva /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- veliteľ partizánskych oddielov
- nositeľ titulu
Hrdina Sovietskeho zväzu
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- pod jeho velenie prešiel so svojou jednotkou stotník Ján Nálepka a dôstojníci Imrich Jacko-Lysák a Michal Petro.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
ru.wikipedia.org
https://18.мвд.рф/document/3099801
URL : https://www.armedconflicts.com/Aleksandr-Nikolayevich-Saburov-t33543#558633Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generálmajor Alexandr Nikolajevič Saburov
Alexandr Nikolajevič Saburov se narodil 1. srpna 1908 ve vesnici Jaruški v sarapulském újezdu vjatské gubernie. Dnes jde o součást města Iževsk. Jeho otec byl drobným rolníkem.


V letech 1931-1933 sloužil v Dělnicko-rolnické rudé armádě. Ta sloužila i jako místo výchovy nových kádrů pro správu a hospodářství. A Saburov byl jedním z takových. V roce 1932 vstoupil do VKS(b). Po skončení základní vojenské služby pracoval v sovětech a v zemědělství (ve svých pamětech uvádí, že šest let pracoval jako předseda kolchozu ve vsi Poloveckoje v berdičevském okrese). Koncem třicátých let byl naverbován do řad NKVD.


Po vpádu německých vojsk do Sovětského svazu se ocitl v týlu nepřítele a spoluorganizoval partyzánské hnutí v sumské, černigovské, orelské a brjanské oblasti. Nejdříve zorganizoval partyzánský oddíl a v březnu 1942 na jeho základě byl ustaven partyzánský svazek skládající se z několika oddílů, jemuž velel právě Saburov.


Na přelomu sprna a září byl Saburov spolu s dalšími partyzánskými veliteli na poradě v Moskvě (v květnu tam byl ustaven Ústřední štáb partyzánského hnutí) a zde byl odsouhlasen přesun části partyzánských oddílů hlouběji do nepřátelského týlu. Saburov zde rovněž obdržel titul Hrdiny Sovětského svazu a Zlatou medaili s číslem 706 (o udělení bylo rozhodnuto již 18. května). Po Saburovově návratu ke svazku došlo v říjnu k přesunu na západ. Svazek vyrazil z okraje brjanských lesů u Trubčevska do žitomirské oblasti. Postupovali více jak dva týdny a urazili zhruba sedm set kilometrů, překročili tři větší řeky - Desnu, Dněpr (překročili ho u Lojeva, severně od Kijeva) a Pripjať. Saburov se stal členem ilegálního ÚV KS(b)U. Zaujal i funkci náčelníka Štábu pro vedení partyzánského hnutí žitomirské oblasti.


Partyzánské hnutí se tedy nyní rozšířilo na pravobřežní Ukrajinu. Některé oddíly z jeho svazku působili i u Kijeva, Rovna či Kamence Podolského. Navazovali spolupráci s místními menšími skupinami, organizovali a prováděli výcvik dalších oddílů a společně s dalšími svazky, jež se přesunuli na západ (např. Kovpakův) začali Saburovci narušovat dodávky vojenského materiálu v době, kdy se na Volze bojovalo o výsledek války. V této oblasti došlo i ke styku se součástmi slovenské Zajišťovací divize, jež měla za úkol střežit strategickou železniční linii Pinsk-Gomel. Někdy spolu bojovali, někdy došlo ke spolupráci. Známý je případ stotníka Nálepky, náčelníka štábu pěšího pluku 101.


V dubnu 1943 je Saburov jmenován do hodnosti generálmajora. Jeho partyzáni bojují nadále v nepřátelském týlu a vážou na sebe množství německých sil, jež nacistům chybí na frontě.


17. prosince 1943 dobyli partyzáni město Ovruč a drželi ho po tři dny do příchodu Rudé armády. Poté v součinnosti s ní dobývají na konci roku 1943 a v prvních třech měsících roku 1944 další ukrajinské obce a města (Jelsk, Vysock, Rovno, Luck). Saburov ve svých pamětech uvádí, že k 1. březnu 1944 se jeho svazek skládal ze 32 oddílů, v nichž bylo 7700 osob. Navíc se za dobu existence svazku osamostatnilo 25 oddílů.


Saburov píše, že od října 1941 do března 1944 partyzáni jeho svazku rozehnali 61 nepřátelských posádek, 29 velitelství, 68 vesnických a okresních německých správ, zničili 10. železničních stanic. Vyhodili 24 železničních a 180 silničních mostů, 377 vlaků a 3 tisíce běžných metrů železničních tratí. Co se týče způsobených lidských ztrát nepříteli, udává tato čísla: 35 tisíc zabito, zhruba 10 tisíc raněno, 560 zajato


Od roku 1944 působil ve funkci náčelníka Správy NKVD / MVD v drogobyčské a posléze záporožské oblasti. V roce 1953 byl jmenován náčelníkem Správy lokální protivzdušené obrany Ministerstva vnitra Ukrajinské SSR. V letech 1954-1957 sloužil ve funkci náčelníka Hlavní správy protivzdušné obrany Ministerstva vnitra SSSR.Během své služby obdržel následující vyznamenání:


2x Řád Lenina
Řád Rudého praporu
Řád Suvorova 2. stupně
Řád Bohdana Chmelnického 1. i 2. stupně
2x Řád Vlastenecké války 1. stupně
Řád Rudé hvězdy


Alexandr Nikolajevič SABUROV: Partyzánské jaro, Naše vojsko/Tatran, Praha, 1972,
https://www.hrono.ru/index.sema
https://www.warheroes.ru/
https://www.pobeda.ru/
URL : https://www.armedconflicts.com/Aleksandr-Nikolayevich-Saburov-t33543#209590Version : 0
MOD