Alexios II.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Alexios II. - byzantský cisár


Cisárom bol v rokoch 1180-1183


Alexios sa narodil 14. septembra 1169. Jeho rodičmi boli byzantský cisár Manuel I. Komnénos a Mária Antiochijská. V roku 1171 ho jeho otec vyhlásil za spolucisára. 2. marca 1180 sa oženil s Agnesou Francúzskou, dcérou francúzskeho kráľa Ľudovíta VII. Na cisársky trón zasadil 24. septembra 1180, krátko po smrti svojho otca.


Samostatne však nevládol. Keď sa stal cisárom mal len jedenásť rokov. Vlády sa ako regentka ujala jeho matka Mária a patriarcha Theodosius Boradiotes. Spoločne však vládli len do jari roku 1182. Jej vláda však nebola u ľudových vrstiev populárna, vypuklo proti nej povstane a k moci sa dostal Manuelov bratranec, Andronikos. Nechal Máriu uškrtiť a Alexia donútil podpísať rozsudok smrti nad svojou matkou. V septembri 1183 Andronikos zbavil Alexia z trónu, údajne ho dal zaškrtiť a posmrtne mu dal odťať hlavu. Po týchto činoch sa Andronikos vyhlásil za cisára. Stalo sa tak 24. septembra 1183. Ešte v roku 1181 došlo v Konštantínopole k masakre latinských kresťanov, hlavne Janovčanov a Benátčanov.


Kolektív autorov - Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd - Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Alexios-II-t65820#233489 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more