Alchanov, Ali Dadaševič

Alkhanov, Ali Dadashevich
Али Дадашевич Алханов
     
Příjmení:
Surname:
Alchanov Alkhanov
Jméno:
Given Name:
Ali Dadaševič Ali Dadashevich
Jméno v originále:
Original Name:
Али Дадашевич Алханов
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálmajor polície Major General (police)
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
kandidát vied Candidate of Sciences
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
20.01.1957 Kirovskij /
20.01.1957 Kirovskiy /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- minister vnútra proruskej Čečenskej republiky /2003-2004/
- prezident proruskej Čečenskej republiky /2004-2007/
Minister of Internal Affairs of the pro-Russian Chechen Republic /2003-2004/
President of the pro-Russian Chechen Republic /2004-2007/
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
kavkaz.memo.ru
https://chechnya.ru/dosye/alhanov.php
https://lenta.ru/lib/14160019/full.htm
https://minjust.ru/ru/node/9
ru.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Alchanov-Ali-Dadasevic-t68540#519710 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Generál major polície Ali Dadaševič Alchanov
Генерал-майор милиции Али Дадашевич Алханов






* 20. 01. 1957, Kirovskij, Kazachstan



- prezident proruskej Čečenskej republiky /2004-2007/
- od 15.02.2007 námestník ministra spravodlivosti Ruskej federácie





Hoci sa Ali Alchanov narodil v Kazašskej Sovietskej socialistickej republike, neznamená to automaticky, že je Kazach. V krajine, kde zajtra znamenalo už dnes, a kde pevnou vládol rukou Josif Visarionovič Stalin, neboli ničím neobvyklým deportácie celých národov z ich domoviny do nehostinných oblastí Sovietskeho zväzu. A Čečenci, ku ktorým Alchanov rodovo prislúchal, patrili medzi tie národy, ktoré sa Stalin rozhodol z len jemu známych dôvodov zničiť.


Po Stalinovej smrti sa rodičia Aliho Alchanova vrátili z deportácie do vlasti, konkrétne do obce Urus-Martan. Po skončení školskej dochádzky v roku 1973 nastúpil Alchanov pracovať do roľníckeho družstva – sovchozu. Trojročnú povinnú vojenskú službu absolvoval v rokoch 1975-1977. Krátko potom, v roku 1979, začal pracovať v bezpečnostných zložkách. Počas svojej kariéry prešiel viacerými postami. Spočiatku bol radovým pracovníkom a neskôr veliteľom oddelenia ochrany letiska v Groznom. Následne bol vymenovaný za inšpektora kriminálneho oddelenia Severo-Kaukazského odboru vnútorných vecí v doprave odkiaľ prešiel k protidrogovému odboru. Istý čas pôsobil aj ako náčelník policajného oddelenia v Groznom.


Po úspešnom ukončení štúdia na Vysokej škole Ministerstva vnútra Ruskej federácie v Rostove v roku 1994, pracoval ešte tri roky vo vedúcich funkciách odboru vyšetrovania na úseku dopravy v rodnom Čečensku. V roku 1997 bol preložený najskôr do mesta Mineralnyje Vody a následne do mesta Šachty Rostovskej oblasti. Do Čečenska sa vrátil po troch rokoch, keď v roku 2000 nastúpil do funkcie náčelníka odboru vyšetrovania na úseku dopravy v Groznom. V tejto funkcii, ktorú vykonával do roku 2003 sa výraznou mierou pričinil o znovu vybudovanie dopravnej polície v meste Groznyj.


V apríli 2003 bol vymenovaný ministrom vnútra proruskej Čečenskej republiky. Pod jeho vedením a za podpory prezidenta Achmata Kadyrova sa podarilo v relatívne krátkej dobe obnoviť rozvrátený systém čečenských bezpečnostných zložiek. V júni roku 2004 prevzal predsedníctvo Spoločného výboru pre kontrolu nad obnovou ekonomiky a sociálnej sféry Čečenskej republiky (Общественный Совет по контролю над восстановлением экономики и социальной сферы Чеченской Республики).


Pri atentáte dňa 9.5.2004 na štadióne Dinamo, pri ktorom prišiel o život úradujúci prezident Achmat Kadyrov bol zranený aj Alchanov. V následných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 1. septembra 2004 zvíťazil Ali Alchanov, keď mu odovzdalo hlasy 73,67 % zúčastnených voličov.


O tom, že v Čečensku k výkonu prezidentskej moci nestačí len mandát od občanov svedčí i to, že Alchanov sa pri vládnutí musel opierať o podporu niekoľkých práporov specnaz „Západ“ patriacich pod vojenskú rozviedku GRU, ktorým velil Said-Muhammed Kakiev (Сайд-Магомед Какиев). Ďalšou silovou zložkou upevňujúcou jeho postavenie bola jeho vlastná bezpečnostná služba. Nemožno zabudnúť ani podporu, ktorú mu poskytovalo regionálne vedenie v mieste jeho rodiska, Urus Martane, ktorého členov, ako je to nielen v Čečensku zvykom, do funkcií obsadil sám Alchanov.


Mocenský boj medzi úradujúcim prezidentom Alchanovom a synom zavraždeného prezidenta Ramzanom Kadyrovom, ktorý sa v marci 2006 stal predsedom vlády Čečenskej republiky, sa však neustále zostroval a svoj vrchol dosiahol vo februári 2007, kedy sa udiali udalosti okolo uvoľnenia Germana Boka z funkcie. Svojho bývalého prvého poradcu a súčasne príbuzného Boka vymenoval Alchanov do funkcie vedúceho Výboru ekonomickej a kolektívnej bezpečnosti (Совет экономической и общественной безопасности), ktorý krátko predtým vytvoril z pôvodného Výboru bezpečnosti (Совет безопасности).


Pretože sa jeho pozícia stala neudržateľnou, požiadal Ali Dadaševič Alchanov dňa 15. februára 2007 prezidenta Ruskej federácie o preradenie na inú prácu. Vladimír Putin jeho žiadosti vyhovel a podpísal výnos № 173, o vymenovaní Alchanova za námestníka ministra spravodlivosti RF. V tejto funkcii dosiahol hodnosť generálplukovníka justície. Zároveň je nositeľom akademického titulu kandidáta právnych vied, ekvivalentu nášho Ph.D.


O súkromnom živote Alchanova je známe len to, že je ženatý a má tri deti – dvoch synov a dcéru. Rovnako ako Putin aj Alchanov je vynikajúcim džudistom o čom svedčí titul majstra športu v džude.


Je nositeľom viacerých sovietskych, ruských i čečenských štátnych vyznamenaní. Najvyšším udeleným je rad Za zásluhy o vlasť IV.stupňa (За заслуги перед Отечеством" IV степени), ktorý mu Vladimír Putin udelil v deň jeho odchodu z funkcie prezidenta Čečenska.




zdroje:
kavkaz.memo.ru
http://chechnya.ru/dosye/alhanov.php
http://lenta.ru/lib/14160019/full.htm
http://minjust.ru/ru/node/9
URL : https://www.valka.cz/Alchanov-Ali-Dadasevic-t68540#240162 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more