Andronikos I.

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Andronikos – byzantský cisár


Vládol v rokoch 1183-1185


Andronikos bol bratrancom cisára Manuela I. Na jar 1182 vypuklo v Konštantínopole povstanie proti nepopulárnej vláde regentky Márie, matky právoplatného cisára Alexia II. Andronikos využil toto povstanie vo svoj prospech. Máriu nechal popraviť, pričom donútil Alexia podpísať matkin rozsudok smrti a nechal sa vyhlásiť za spolucisára. V septembri 1183 zosadil z trónu mladučkého cisára Alexia a 24. septembra 1183 sám zasadol na cisársky trón.


Andronikos ostro vystupoval voči latinským kresťanom. Zrušil všetky zmluvy s križiackými kniežactvami a uzavrel so Saladinom novú zmluvu. V nej sa zaviazal nezasahovať do vojny medzi križiackými kniežactvami a Saladinom.


Za Andronikovej vlády, Byzancia stratila ďalšie územia. Uhorský kráľ Belo III. obsadil Braniševo, Belehrad, Niš a postupoval až ku Sofii. Tú sa mu však nepodarilo dobiť. Krátko pred nástupom Andronika na trón Belo znova k Uhorsku pripojil Sriem a Dalmáciu. Srbské knieža Štefan Nemanja porazil byzanské oddiely a získal tým pre srbské kniežactvá Raška a Zeta opäť nezávislosť. Ikonský sultán Kilič-Arslán II. obsadil Sozopolis a zničil mesto Cotyaeum.


Andronikova krutovláda však netrvala dlho v roku 1185 bol zvrhnutý a zavraždený.Kolektív autorov – Dějiny Byzancie
- vydala Academia, Nakladatelství Československé akadémie věd – Praha 1992, ISBN 80-200-0454-8


www.roman-emperors.org
URL : https://www.valka.cz/Andronikos-I-t65663#233233 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more