Main Menu
User Menu

Military history website

Odznak protipartyzánského boje

Anti-Partisan Warfare Badge

Bandenkampfabzeichen

     
Název:
Name:
Odznak protipartyzánského boje
Název v originále:
Original Name:
Bandenkampfabzeichen
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.01.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Struktura:
Structure:
Bronzový
Stříbrný
Zlatý
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#352535Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak protipartyzánského boje zlatý
Název v originále:
Original Name:
Bandenkampfabzeichen Gold
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.01.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#419483Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak protipartyzánského boje stříbrný
Název v originále:
Original Name:
Bandenkampfabzeichen Silber
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.01.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#419484Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Odznak protipartyzánského boje bronzový
Název v originále:
Original Name:
Bandenkampfabzeichen Bronze
Datum vzniku:
Date of Establishment:
30.01.1944
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.05.1945
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vyznamenání a bojové odznaky třetí říše 1.
Svetozár Pavlík
Vydavatelství Kozák-Press 2007
ISBN 978-80-969292-6-9


Nacistické reálie
E.W.W. Fowler
Nakladatelství: Ottovo nakladatelství
ISBN: 80-7181-173-4


Německé insignie
kolektiv autorů
Nakladatelství: Cesty
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#419485Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odznak protipartyzánského boje
Bandenkampfabzeichen


Byl ustanoven 30. ledna 1944 – oficiální označení tohoto odznaku znělo „Kampfabzeichen der Waffen-SS und Polizei“ – Bojový odznak Waffen SS a policie. Byl vydán ve třech stupních – bronzový, stříbrný a zlatý, za spoluúčast ve 20, 50, a 100 bojových dnech protipartizánských bojů.


Design odznaku vycházel z insignie Freikorps z roku 1919 a představoval věnec dubových ratolestí obepínající meč se svastikou který se noří do hydry. Táto alegorie představuje boj Němců (meč) s partyzány kteří jsou vyobrazení postavou z řecké mytologie - bájného hada s mnoha hlavami kterého nejde zničit .


Zdroj:
SS Reálie
ISBN 80-7181-172-6
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#237416Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odznak protipartyzánského boje - bronzový
Bandenkampfabzeichen


Udělováno od: 30.1.1944
Podmínky: 20ti denní účast na protipartizánských bojích nebo
odlétání 30 mísí proti partyzánům
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#21283Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odznak protipartyzánského boje - stříbrný
Bandenkampfabzeichen


Udělováno od: 30.1.1944
Podmínky: 50ti denní účast na protipartizánských bojích nebo
odlétání 100 mísí proti partyzánům
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#21284Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odznak protipartyzánského boje - zlatý
Bandenkampfabzeichen


Udělováno od: 30.1.1944
Podmínky: 75ti denní účast na protipartizánských bojích nebo
odlétání 150 mísí proti partyzánům
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#21286Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Odznak protipartyzánského boje - diamantový
Bandenkampfabzeichen


Udělováno od: 30.1.1944
Podmínky:
Poznámka: byl vyrobeno ale pravděpodobně nikdy uděleno
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#21287Version : 0
MOD
Název
Name
Odznak protipartyzánského boje zlatý
Anti-Partisan Warfare Badge Gold
Bandenkampfabzeichen Gold
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
DD.MM.RRRR Macher, Heinz
Celkem : 1
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#431037Version : 0
MOD
Název
Name
Odznak protipartyzánského boje stříbrný
Anti-Partisan Warfare Badge Silver
Bandenkampfabzeichen Silber
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
31.07.1944 Kaminskij, Bronislav Vladislavovič
DD.11.1944 von Bach-Zelewski, Erich Julius Eberhard
DD.MM.1944 Anhalt, Günther
DD.MM.RRRR - Berschneider, Josef
DD.MM.RRRR Rösener, Erwin
DD.MM.RRRR von Gottberg, Curt
Celkem : 6
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#431038Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.
viz. diskuse https://www.valka.cz/topic/postview/332534/
URL : https://www.valka.cz/Odznak-protipartyzanskeho-boje-t67114#419488Version : 0
MOD