Main Menu
User Menu

Military history website

2000 / 04

Apológia. Časopis Armády Slovenskej republiky

APOLÓGIA. The magazine of the Army of the Slovak republic
volume 8, 2000, number 4

Content numbers:
Javorík, Štefan: Výstavisko TMM and IDEE (5-6)
Fillo, Anton: the Main zameranie exhibition IDEE 2000. Interview with riaditeľom prípravného committee col. Ing. Mikulášom Baloghom (7)
Šustek, George; Fillo, Anton: Military repair plant 027 Trencin (8-11)
Bilčík, Leopold: the Reform of logistics (12)
Fillo, Anton: Zuzana and ZUZANA. Konštruktér Juraj Sulc (13)
Ďuriš, Vladimir: Veľkokalibrová munícia and rocket technology zo, ZVS Dubnica (14-15)
Fillo, Anton: Air opravovne Trenčín, w.p. (16-19)
Javorík, Štefan: Systems riadenia a flight prevádzky company ALES (20-21)
Lasab, Ján; Fillo, Anton: Military repair enterprise 015 Nováky (22-25)
Gáfrik, Andrew: HERMES, and.with. (26)
Kaššovic, Ivan: ShPLK BRAMS (27-28)
Kica, Michal; Gáfrik, Andrei: Modified trainer anti-aircraft rocket complexis Strela-10M (28-30).
URL : https://www.valka.cz/2000-04-t127064#430157Version : 0
MOD