Main Menu
User Menu

Military history website

Armenoi

Armenoi

Αρμένοι

     
Název:
Name:
Armenoi
Originální název:
Original Name:
Αρμένοι
Další názvy:
Other Names:
-
Nižší územní celek:
Lower Administrative Area:
Municipalita Sitia
GPS souřadnice:
GPS Coordinates:
35°04'20.00"N 26°05'20.00"E
Místní části:
Local Municipalities:
Armenoi
Asprolithos
Etia
První písemná zmínka:
First Written Reference:
-
Vojenské objekty:
Military Objects:
Památky:
Historical Sights, Places of Interest:
-
Muzea:
Museums:
-
Osobnosti:
Personalities:
Dislokované jednotky:
Garrisoned Units:
Průmyslové podniky:
Industry:
Vlajka:
Banner:
-
Znak:
Coat of Arms:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
el.wikipedia.org
el.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Armenoi-t227005#631667Version : 0
MOD