Rota obrněných vlaků [1928-1938]

Armoured Train Company

     
Název:
Name:
Rota obrněných vlaků Armoured Train Company
Originální název:
Original Name:
Rota obrněných vlaků
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Rota pancéřových vlaků Armoured Train Company
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 269 269th Mobilisation Formation
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1928-15.09.1933 Prapor útočné vozby
15.09.1933-15.09.1935 Pluk útočné vozby
15.09.1935-25.09.1938 Pluk útočné vozby 1
01.10.1928-15.09.1933 Armoured Battalion
15.09.1933-15.09.1935 Armoured Regiment
15.09.1935-25.09.1938 1st Armoured Regiment
Dislokace:
Deployed:
01.10.1928-25.09.1938 Milovice, Barákový tábor /
Velitel:
Commander:
01.10.1928-
15.09.1933-01.08.1935 Ullrich, Stanislav (štábní kapitán pěchoty)
01.08.1935-01.03.1937 Bartošík, František (nadporučík pěchoty)
01.03.1937-25.09.1938 Bartošík, František (kapitán pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
01.10.1928-25.09.1938 Obrněný vlak 1
01.10.1928-25.09.1938 Obrněný vlak 2
01.10.1928-25.09.1938 Obrněný vlak 3
01.10.1928-25.09.1938 Obrněný vlak 4
01.10.1928-25.09.1938 Obrněný vlak 5
01.10.1928-25.09.1938 Obrněný vlak 6
01.10.1928-25.09.1938 obrněná drezína Tatra T-18
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Prapor útočné vozby
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 1
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Rota-obrnenych-vlaku-1928-1938-t68839#241698 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more