Main Menu
User Menu

Military history website

Asistent vrchního strojního inženýra

Assistant Senior Mechanical Engineer

Помощник старшего инженер-механика

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Česky: Asistent vrchního strojního inženýra
English: Assistant Senior Mechanical Engineer
По-русски: Помощник старшего инженер-механика
Další info:
More info:
Odkaz na slovníkové heslo ----
Link to the Dictionary Entry ----
Automaticky generovaný seznam držitelů:

Automatically generated
List of Holders:

Statistiky:
Statistics:

Poznámka:
Note:

URL : https://www.valka.cz/Asistent-vrchniho-strojniho-inzenyra-t245268#678048Version : 0
MOD