Pomocná rota pluku útočné vozby 2 [1935-1938]

Auxilliary Company of the 2nd Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Pomocná rota pluku útočné vozby 2 Auxilliary Company of the 2nd Armoured Regiment
Originální název:
Original Name:
Pomocná rota pluku útočné vozby 2
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1935
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 270 270th Mobilisation Formation
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1935-25.09.1938 Pluk útočné vozby 2 15.09.1935-25.09.1938 2nd Armoured Regiment
Dislokace:
Deployed:
15.09.1935-07.07.1937 Olomouc, Kasárny
07.07.1937-25.09.1938 Vyškov, Kasárny Jana Žižky z Trocnova
Velitel:
Commander:
15.09.1935-
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby 2
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935-1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-2-1935-1938-t68824#241646 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Součástí roty bylo:

- velitelství roty
- velitelská četa
- dílenská četa
- četa zásobovací a odsunu
- spojovací četa

zdroje:
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby 2 (1935-1939). In: Sborník Vysoké vojenské školy pozemního vojska Vyškov, řada C, číslo 2. Vyškov, VVŠ PV 1992, s. 93-105; Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-2-1935-1938-t68824#241654 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more