Pomocná rota pluku útočné vozby [1933-1935]

Auxilliary Company of the Armoured Regiment

     
Název:
Name:
Pomocná rota pluku útočné vozby Auxilliary Company of the Armoured Regiment
Originální název:
Original Name:
Pomocná rota pluku útočné vozby
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.09.1933
Předchůdce:
Predecessor:
- -
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1935
Nástupce:
Successor:
Pomocná rota pluku útočné vozby 1 Auxilliary Company of the 1st Armoured Regiment
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.09.1933-15.09.1935 Pluk útočné vozby 15.09.1933-15.09.1935 Armoured Regiment
Dislokace:
Deployed:
15.09.1933-15.09.1935 Milovice, barákový tábor
Velitel:
Commander:
15.09.1933-01.10.1934 Bachna, František (štábní kapitán pěchoty)
01.10.1934-15.12.1934 Zelenka, Vladislav (kapitán pěchoty)
15.12.1934-15.09.1935 Krčmář, Rudolf (kapitán pěchoty)
Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Pluk útočné vozby
Fidler, Jiří: Pluk útočné vozby. Armádní technický magazín 29, 1997, č. 2, s. 71-73.
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Pomocna-rota-pluku-utocne-vozby-1933-1935-t68828#241663 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more