Main Menu
User Menu

Military history website

Avia BH-33L

     
Název:
Name:
Avia BH-33L
Originální název:
Original Name:
Avia BH-33L
Kategorie:
Category:
stíhací letoun
Výrobce:
Producer:
DD.MM.1929-DD.MM.1930 Avia, akciová společnost pro průmysl letecký, Praha-Holešovice /
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1929-DD.MM.1930
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
82
První vzlet:
Maiden Flight:
03.08.1929
Osádka:
Crew:
1
Základní charakteristika:
Basic Characteristics:
 
Vzlet a přistání:
Take-off and Landing:
CTOL - konvenční vzlet a přistání
Uspořádání křídla:
Arrangement of Wing:
dvouplošník
Uspořádání letounu:
Aircraft Concept:
klasické
Podvozek:
Undercarriage:
pevný
Přistávací zařízení:
Landing Gear:
kola
Technické údaje:
Technical Data:
 
Hmotnost prázdného letounu:
Empty Weight:
1113 kg
Vzletová hmotnost:
Take-off Weight:
1628 kg
Maximální vzletová hmotnost:
Maximum Take-off Weight:
? kg
Rozpětí:
Wingspan:
9,50 m
Délka:
Length:
7,22 m
Výška:
Height:
3,14 m
Plocha křídla:
Wing Area:
25,46 m2
Plošné zatížení:
Wing Loading:
63,9 kg/m2
Pohon:
Propulsion:
 
Kategorie:
Category:
pístový
Počet motorů:
Number of Engines:
1
Typ:
Type:
Škoda L o výkonu 368 kW/500k
Vrtule dřevěná dvoulistá
Objem palivových nádrží:
Fuel Tank Capacity:
298 l
Výkony:
Performance:
 
Maximální rychlost:
Maximum Speed:
298 km/h v ? m
Cestovní rychlost:
Cruise Speed:
280 km/h v ? m
Rychlost stoupání:
Climb Rate:
10,5 m/s
Čas výstupu na výšku:
Time to Climb to:
8,23 min do 5000 m
Operační dostup:
Service Ceiling:
8000 m
Dolet:
Range:
450 km
Maximální dolet:
Maximum Range:
? km
Výzbroj:
Armament:
2x 7,92mm kulomet vz. 28
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Konstruktér: Ing. Pavel Beneš, Ing. Miroslav Hajn

Jednomotorový jednomístný vzpěrový dvojplošník smíšené konstrukce s pevným podvozkem a ostruhou.
Zdroje:
Sources:
Vraný, Jiří. Avia BH-33. Jakab, Nevojice 2006. ISBN 80-90-3637-3-3.
Rajlich, J.; Sehnal, J. Avia BH-33 - éro zlaté éry. HPM 1994/10-11.
Němeček, V. Československá letadla 1914-1945, Naše Vojsko, Praha 1983.
Fidler, J.; Sluka, V. Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-38, Libri 2006. ISBN 80-7277-256-2.
URL : https://www.valka.cz/Avia-BH-33L-t1154#4906Version : 0
MOD
Avia Ba-33 was formed at the instigation of the WELL, which you prialo development executive trojradového engineand domácej production Shame L the dragon BH-33E. Compared to svojmu predchodcovi got airplane predĺžený hull, zväčšené rozpätie, lomenú axis of the chassis and the new vzpery krídiel in the form of the letters N. Vychádzajúc of Avia BH-33E malo airplane fuselage zmiešanej konštrukcie potiahnutý front aluminum plechom in the back plátnom. Skeleton pozostávala of oceľových trubiek, vystužených priečkami and drôtom. Wing boli celodrevené with a straight leading edge potiahnuté plátnom. Chvostové area potiahnuté plátnom boli ako from oceľových trubiek - SOP of wood - GBC. Podvozok bol uchytený dvomi vzperami (prednou drevenou and any oceľovou). The main tank o box 310 litrov bola umiestnená before pilotom in trupe. Armament tvorili 2 guľomety Vickers the caliber of 7.7 mm neskôr replaced guľometmi vz.28 the caliber of 7.92 mm. Lietadlá you niesly supply munície 500 to 800 nábojov. Although samotnú just about planned to leave Beneš and Hajn, the end adjustment and the preparation of the production I was going to a new šéfkonštruktér František Novotný. Dad nútená exchange occurred for leaving legendárneho konštruktérskeho dua to just zriadeného air oddelenia company Praga. Prototype bol zalietaný 2. októbra 1929 came with vysúvateľným chladičom. The serial pieces, however, got the strongman of the radiator.

Airplane sa was characterised by a very príjemnou and simple pilotážou, high rýchlosťou and stúpavosťou. Subsequently bolo ranking 81 kusov pre czechoslovak air force, pričom formed the skeleton of our air force up to the onset of Avia B-534 in half the the 30. years of the last day. Avia so months consolidated pozíciu dodávateľa stíhačiek, but viacmenej it's zťažilo pozíciu on delivery lietadel's categories. Fighters Avia Ba-33 used mainly Aviation regiment no. 4 (Hradec Králové) and stíhacie squadron zmiešaných Air plukov no. 1 "T. G.Masaryk" (Praha-Kbely) and no 3 "the General-squadron M.R.Stefanik".

In half to 30. years boli lietadlá presunuté into the air učilišťa in Prostejove. Thanks it's starting to viacero successful pilotov 2. svetovej army ako e. g. František Peřina, Francis Chábera and is. In time Mníchovskej krízy slúžili ako druhosledové náhradné fighters. After okupácii doslúžili ako machines of the pre practical training technikov. The machines stationed in Slovakia slúžili as a practice machine of the Slovak state. In 1929 sa tieto machines attended chef Little agreement, but the airplane vtedy takes trpelo pôrodnými bolestami and so sa did not repeat the success of the spred year.

Zaujímavý story sa viaže to one exempláru Ba-33. The bol on the skúškach in Manchuria, lenže bol rýchlym pohybom queue ukoristený the Japanese army. The japanese repaired it and simmilar bojovo used. Team sa Avia Ba-33 has become the only strojom československej konštrukcie, who used the Japanese cisárske the air force.

source:
https://letecke-muzeum.wz.cz/avia-bh-33.html
https://www.vinar.cz/mitte/ba33.htm
.
Avia BH-33L -


Avia BH-33L -


URL : https://www.valka.cz/Avia-BH-33L-t1154#227508Version : 0
....
Avia BH-33L -


URL : https://www.valka.cz/Avia-BH-33L-t1154#27071Version : 0