Main Menu
User Menu

Military history website

BTR-82A (bojové vozidlo pěchoty)

BTR-82A

БТР-82А

     
Název:
Name:
BTR-82A
Originální název:
Original Name:
БТР-82А
Kategorie:
Category:
bojové vozidlo pěchoty
Výrobce:
Producer:
Arzamaský strojírenský podnik a.s., Arzamas
Období výroby:
Production Period:
DD.10.2010-DD.MM.RRRR
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
350+
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.12.2009
Osádka:
Crew:
3
Přepravní kapacita:
Seating Capacity:
7 osob/troops
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
15400 kg
Celková délka:
Overall Length:
7650 mm
Celková šířka:
Overall Width:
2900 mm
Celková výška:
Overall Height:
2800 mm
Světlá výška:
Ground Clearance:
475 mm
Pancéřování:
Armour:
?
Pohon:
Propulsion:
 
Typ:
Type:
KamAZ 740.13 (KamAZ 740.14)
Výkon:
Power:
223.7 kW při ? ot/min
Převodové ústrojí:
Transmission:
mechanické
Výkony:
Performance:
 
Rychlost na silnici:
Road Speed:
80 km/h
Rychlost v terénu:
Cross-country Speed:
? km/h
Jízdní dosah po silnici:
Cruising Range on Road:
700 km
Jízdní dosah v terénu:
Cross-country Cruising Range:
200 km
Překonávání překážek:
Obstacles Crossing:
 
Svah:
Gradient:
30 °
Boční náklon:
Side Slope:
25 °
Překročivost:
Trench Crossing:
2 m
Výstupnost:
Vertical Obstacle:
0,5 m
Brodivost:
Fording Depth:
-1) m
Výzbroj:
Armament:
Veža BPPU:
- 30mm kanón 2A72 (300 nábojov, z toho 150 priebojných a 150 trieštivo-trhavých)
- 7,62mm spriahnutý guľomet PKTM (2000 nábojov)
- 3 x 81mm vrhač dymových granátov
- námer: -7° - 70°
- odmer: celokruhovo
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
podvozok 8x8

1) plave
Zdroje:
Sources:
https://www.army-guide.com/eng/product4649.html
www.army-technology.com
https://bastion-karpenko.ru/btr-82/
https://army.lv/ru/btr-82/1505/720
URL : https://www.valka.cz/BTR-82A-bojove-vozidlo-pechoty-t184772#539170Version : 0
MOD
Combat vehicle pechoty BTR-82A is the development verziou obrneného the conveyor BTR-80, or combat vehicle pechoty BTR-80A. Konštrukcia vehicle is zhodná so your predchodcom, the engine is umiestnený in the back, in front of him is a fighting priestor. Jednomiestna veža, armed with a 30mm kanónom and spriahnutým 7.62 mm guľometom stabilised in two planes, is umiestnená in the prednej part of the martial priestoru, the wire sits in the ľavej prednej part, veliteľ in real prednej part. Výsadok (7 beds) has k dispozícii upper prielezy and dvojicu bočných door between 2 and 3 axle. The vehicle has vykonnejší engine, modernizovanú prevodovku that responds to nárast weight. Strelec is equipped systémom riadenia paľby with daily and nočným zameriavačom TKN-4GA, veliteľ ma k dispozícii optoelectronic observation device TKN-AI with laser diaľkomerom with dosahom within 3 km. Has k dispozícii modern komunikačné vybavenie (rádiostanica R-168-25-U2) and topographic orientačný system Tron-1 s možnosťou income súradníc satelitného navigačného system GLONASS and NAVSTAR GPS.

Ballistic protection of vehicles is the increased use of kevlar materiálov. Podvozok of the vehicle is modified with cieľom bump protimínovú odolnosť (including improvised explosive prostriedkov - IED). Z tohto dôvodu is prepracované aj uchytenie sedadiel crew and away team. The vehicle is amphibious, is equipped with centrálnym hustením pneumatík. Drive vo water secures a water jet.www.army-technology.com
https://www.army-guide.com/eng/product4649.html
.
URL : https://www.valka.cz/BTR-82A-bojove-vozidlo-pechoty-t184772#539167Version : 0
MOD