Bader's Last Fight - Andy Saunders

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název: Bader's Last Fight: An In-Depth Investigation of a Great WWII Mystery
Autor: Andy Saunders
Počet stran: 160
Provedení: hardback
Vydal: Grub Street
V roce: 2007
Cena: 16.99 liber
ISBN: 978 1 904943 96 9


Velice zajímavá kniha britského badatele A. Saundrse, ve které shrnul své mnohaleté zkoumnání okolností ztráty slavného stíhače RAF Douglase Badera. Ten byl zajat 9. srpna 1941 během operace Circus 68. Autor detailně rozebírá celou operaci a to pohledem z obou stran, představuje všechny známé popisy Baderova sestřelení a porovnává oficiální dokumenty a výpovědi očitých svědků. Dále popisuje pátrání po vraku Baderova Spitfiru a vznik televizního dokumentu o tomto, kteréžto mělo potvrdit teorii, ke které dospěl. Oficiální verzí totiž je, že Bader se během souboje srazil s nepřátlskou stíhačkou, podle Saundersových zjištění to však vypadá, že byl sestřelen jiným Spitfirem. Jeho týmu se bohužel Baderův letoun nepodařilo nalézt a stoprocentně tak své tvrzení doložit, předložená fakta z písemných pramenů však dokazují, že má na 99% pravdu.
Knihu uzavírá několik stran dodatků.


Všem zájemcům o letecké boje 2. světové války mohu knihu jen doporučit.
URL : https://www.valka.cz/Bader-s-Last-Fight-Andy-Saunders-t67993#239289 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Název knihy:
Name of the book:
Bader′s Last Fight: An In-Depth Investigation of a Great WWII Mystery Bader′s Last Fight: An In-Depth Investigation of a Great WWII Mystery
Autor:
Author:
Andy Saunders
Místo vydaní:
Published in:
London
Nakladatelství:
Publisher:
Grub Street
Rok vydání:
Year of Publication:
2007
Počet stran :
Pages:
160
ISBN10:
ISBN10:
1904943969
ISBN13 :
ISBN13:
9781904943969
Fotografie obálky:
Cover:
Obsah:
Content:
- -
Anotace:
Anotation:
Kniha britského badatele A. Saundrse, ve které shrnul své mnohaleté zkoumnání okolností ztráty slavného stíhače RAF Douglase Badera. Ten byl zajat 9. srpna 1941 během operace Circus 68. Autor detailně rozebírá celou operaci a to pohledem z obou stran, představuje všechny známé popisy Baderova sestřelení a porovnává oficiální dokumenty a výpovědi očitých svědků. Dále popisuje pátrání po vraku Baderova Spitfiru a vznik televizního dokumentu o tomto, kteréžto mělo potvrdit teorii, ke které dospěl. Oficiální verzí totiž je, že Bader se během souboje srazil s nepřátlskou stíhačkou, podle Saundersových zjištění to však vypadá, že byl sestřelen jiným Spitfirem. Jeho týmu se bohužel Baderův letoun nepodařilo nalézt a stoprocentně tak své tvrzení doložit, předložená fakta z písemných pramenů však dokazují, že má na 99% pravdu.
Knihu uzavírá několik stran dodatků.
-
Recenze:
Review:
- -
URL : https://www.valka.cz/Bader-s-Last-Fight-Andy-Saunders-t67993#328278 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more