Bahadúr Šach

Bahadur Shah of Gujarat

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Bahadúr Šach, Sultán Gudžarátu
Bahadur Shah of Gujarat


Nar:
Zom: 1537


Vládol v Gudžaráte v rokoch 1526-1536 a 1536-1537. V období jeho vlády bol Gudžarát pod tlakom Mogulského imperia (cisára Bábura a Humajúna) a zároveň Portugalska, ktoré sa snažilo expandovať zo svojej opevnenej základne Goa na pobreží Gudžarátu. V roku 1527 sa Gudžarát pod jeho vedením stal členom aliancie tvorenej aj Mewaru a Purabijas namierenej proti sultanátu Malwa. Alianciu viedol Silhadi - jeden z Rajpútskych kniežat, ktorý sa po zániku Dillíjskeho sultanátu snažil získať nezávislosť pre svoje dŕžavy na severe Malwy. V roku 1531 sa Bahadúrovi skutočne podailo poraziť Malwu a pripojiť ju ku Gudžarátu. Počas víťazného ťaženia sľúbil Bahadúr Silhadimu aj územia Ujjain a Sarangpur, ale nakoniec svoj sľub nedodoržal. Bahadúr ale nechcel opakovať chyby svojich susedov spred niekoľkých rokov počas konfliktu s Mogulmi, keď Silhadi viackrát zmenil bojujúcu stranu, preto miesto sľúbeného zväčšenia územia a nezávislosti ponúkol Silhadimu výmenu jeho pevnosti Raisen a jeho územia v Malwe za vládu nad mestom Baroda. Silhadi samorejme odmietol a preto bol Bahadúrom okamžite zajatý. Ďalšia Bahdúrova výprava viedla proti pevnosti Raisen, ktorú bránil Silhadiho brat Lakšman Rai (Lakshman Rai). Oficiálny dôvod výpravy bolo oslobodenie moslimskych žiem nachádzajúcich sa v Silhadiho háreme. Niekoľkomesačné obliehanie pevnosti bolo neúspešné. Silhadi navrhol Bahadúrovi aby mu umožnil vstup do pevnosti, kde by sa pokúsil prehovoriť svojho brata na kapituláciu, výmenou za pôvodný Bahadúrov návrh - odvzdanie vlády nad mestom Baroda. Bahadúr súhlasil aj napriek tomu, že v obliehanej pevnosti dochádzali zásoby a bolo iba otázkou času kedy sa posádka vzdá. V pevnosti zasadla rodinná rada, v ktorej bratia vážili svoje šance, že Bahadúr dodorží svoje slovo a odovzdá im moc nad Barodou, alebo ich uvrhne do väzenia. Nakoniec sa rozhodli z pevnosti spolu so svojimi vernými prebiť do Purabaija. Pri tomto pokuse boli jeho jednotky spolu s ním a jeho bratom zmasakrované Bahadúrovou armádou a v roku 1532 Bahadúr túto pevnosť obsadil.


Bahadúrove lavírovanie medzi Mogulskými cisármi a Portugalcami vyústilo v roku 1535 do obsadenia sultanátu Mogulským cisárom Humajúnom a sultán bol nútený hľadať útočisko u Portugalcov. Už nasledujúci rok problémy Mogulskej ríše spôsobili, že sultán s výdatnou pomocou Portugalcov obnovil vládu nad časťou svojho územia, aj za cenu toho, že za pomoc musel Portugalsku postúpiť pobrežné mestá Daman, Diu, Bombaj a Vasai.


Bol zavraždený v roku 1537 počas návštevy portugalskej lodi zakotvenej pri pobreží a po jeho smrti bolo jeho telo hodené do vôd Arabského mora.Zdroj: http://en.wikipedia.org/wiki/Sultan_Bahadur
http://en.wikipedia.org/wiki/Silhadi
URL : https://www.valka.cz/Bahadur-Sach-t67833#238963 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more