Main Menu
User Menu

Military history website

Baillet de Latour-Merlemont, Ludwig Wilhelm

Ludwig Wilhelm Anton Graf Count Baillet de Latour-Merlemont

     
Příjmení:
Surname:
Baillet de Latour-Merlemont
Jméno:
Given Name:
Ludwig Wilhelm Anton
Jméno v originále:
Original Name:
Louis-Willibrod-Antoine Comte de Baillet de Latour-Merlemont
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
-
Hodnost:
Rank:
Polní zbrojmistr
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
Hrabě
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
12.02.1753 Virton /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.09.1836 Brusel
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Vojenský velitel Horní Rakousy (04/1801-02/1806)
Velíci generál Vnitřní Rakousy (12/0806-10/1807)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
V roku 1810 sa stal generálom Napoleona I.
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.napoleon-series.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Ludwig-Wilhelm-Anton-Graf-Count-Baillet-de-Latour-Merlemont-t167855#504077Version : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
Baillet de Latour-Merlemont
Jméno:
Given Name:
Ludwig Wilhelm Anton Graf
Jméno v originále:
Original Name:
Louis-Willibrod-Antoine Comte de Baillet de Latour-Merlemont
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
09.05.1783 major
05.12.1785 podplukovník
02.02.1788 plukovník
01.01.1794 generálmajor
01.03.1797 polní podmaršál
06.09.1808 Polní zbrojmistr
06.03.1811 Divízni generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
www.napoleon-series.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Ludwig-Wilhelm-Anton-Graf-Count-Baillet-de-Latour-Merlemont-t167855#504079Version : 0
MOD
Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Military Order of St. Louis – KC: 08.07.1814
URL : https://www.armedconflicts.com/Ludwig-Wilhelm-Anton-Graf-Count-Baillet-de-Latour-Merlemont-t167855#504080Version : 0
MOD