Main Menu
User Menu

Military history website

Bitka pri Poitiers [1356]

Battle of Poitiers [1356]

     
Název:
Name:
Bitka pri Poitiers
Datum:
Date:
19.09.1356-19.09.1356
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
I. fáze (1337–1360)
Místo:
Location:
pri Nouaillé-Maupertuis, južne od Poitiers, Francúzsko
GPS:
GPS:
46°30'33.96"N 0°24'54.00"W
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Anglické kráľovstvo
Duchy of Gascony
Strana B:
Side B:
Francúzske kráľovstvo
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:

Eduard "Čierny Princ"
Jan III. de Grailly
Strana B:
Side B:

Ján II. de Valois
Dauphin Karol ( následník trónu)
Filip de Valois, vojvoda Orleánsky
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:

asi 6000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
2000 lukostrelcov
3000 rytierov/ seržantov
1000 gaskonských pešiakov
Síly strana B:
Forces Side B:

asi 11000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
8000 - rytierov/ seržantov
3000 - pešiakov
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:

niekoľko stoviek mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
-
Ztráty strana B:
Losses Side B:

asi 4500 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
2500 - padlí alebo zranení
2000 - zajatí
Medzi zajatcami boli aj :
kráľ Ján II.
17 šľachticov ( vysoká šľachta)
asi 100 rytierov
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
obrana
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
útok
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
- splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
- nesplněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
en.wikipedia.org
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Poitiers-1356-t123658#421130Version : 0
MOD