Main Menu
User Menu

Military history website

Bitka pri Zame [202 p.n.l.]

Battle of Zama [202 B.C.]

     
Název:
Name:
Bitka pri Zame
Datum:
Date:
19.10.202.-pn.l-.9.10
Válčiště / Fáze:
Theatre of Operations / Phase:
2. punská válka
Místo:
Location:
Zama, neďaleko Kartága
GPS:
GPS:
36°06'54.00"N 09°17'03.98"E
Účastníci:
Belligerents:
 
Strana A:
Side A:
Římska republika
Strana B:
Side B:
Kartágo
Velitelé:
Commanders:
 
Strana A:
Side A:
Scipio,Publius Cornelius
Strana B:
Side B:
Hannibal
Síly:
Strenght:
 
Síly strana A:
Forces Side A:

asi 43 000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
pechota: 34 000
jazdectvo 9000
Síly strana B:
Forces Side B:
asi 51 000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
pechota: 45 000
jazdectvo: 4000
vojnové slony: 80
Ztráty:
Losses:
 
Ztráty strana A:
Losses Side A:

asi 5500 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
padlí, zranení, zajatí/nezvestní: 5500 mužov
Ztráty strana B:
Losses Side B:
asi 40 000 mužov
Zobraz detail:
Show Detail:
 
Zobraz detail:
Show Detail:
padlí: 20 000
zajatí: 20 000
Cíle a výsledek:
Objectives and Result:
 
Typ operace, strana A:
Type of Operation, Side A:
útok
Typ operace, strana B:
Type of Operation, Side B:
obrana
Cíle, strana A:
Objectives, Side A:
Zničiť kartáginsku armádu. - splněn
Definitívne poraziť Kartágo. - splněn
Cíle, strana B:
Objectives, Side B:
Poraziť rímsku armádu. - nesplněn
Výsledek:
Result:
vítězství strany A
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Zame-202-p-n-l-t125697#426578Version : 0
MOD
1. fáza fights
Attack Hannibal's slonov.
Elephants're harmless prebehli between špeciálne vytvorenými medzerami in radoch rímskej army. Part slonov poplašili rímski trumpeters, so the sa turned against kartagínskym šíkom and narobili im čiastočne damage.

2. fáza fights
Attack jazdy.
Both the army of mali on your krídlach jazdecké units. Tieto jazdecké oddiely on the oboch krídlach sa zrazili right after the attack slonov. Gradually naberala superiority rímska crazy and the allied numidian crazy.

3. fáza fights
Víťazstvo rímskej jazdy
Obe jazdecké oddiely on krídlach rímskej army gradually zatláčali kartáginsku ride of from bojiska. Nakoniec bola kartáginska jazda completely backed out of the bojiska.

4. fáza fights
Medzitým sa infantry oboch armies zostavená into a little line, hit in tuhom the fight. A fight decided to return rímskej jazdy on bojisko. Obe zoskupenia rímskej and numidskej jazdy sa returned to the bojisko and invaded kartáginskej pechote to chrbta

Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Battle_of_Zama.
URL : https://www.valka.cz/Bitka-pri-Zame-202-p-n-l-t125697#426595Version : 0
MOD