Main Menu
User Menu

Military history website

Bavorský záslužný řád

Bavarian Order of Merit

Bayerische Verdienstorden

     
Název:
Name:
Bavorský záslužný řád
Název v originále:
Original Name:
Bayerische Verdienstorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1957
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Struktura:
Structure:
jeden stupeň
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Bavarian-Order-of-Merit-t102854#630061Version : 0
MOD
     
Název:
Name:
Bavorský záslužný řád
Název v originále:
Original Name:
Bayerische Verdienstorden
Datum vzniku:
Date of Establishment:
11.06.1957
Datum zániku:
Date of Termination:
DD.MM.RRRR
Komponenty:
Components:
-
Klenot:
Badge:
-
Klenot foto avers:
Badge Photo Obverse:
Klenot foto revers:
Badge Photo Reverse:
Hvězda:
Star:
-
Hvězda foto avers:
Star Photo Obverse:
-
Hvězda foto revers:
Star Photo Reverse:
-
Stužka:
Ribbon Bar:
-
Fotografie:
Photograph:
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
de.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Bavarian-Order-of-Merit-t102854#630062Version : 0
MOD
Název
Name
Bavorský záslužný řád
Bavarian Order of Merit
Bayerische Verdienstorden
Datum udělení
Date of Issue
Fotografie
Photo
Jméno
Name
Stát
Country
Celkem : 0
.
URL : https://www.armedconflicts.com/Bavarian-Order-of-Merit-t102854#630063Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

BAVORSKÝ ZÁSLUŽNÝ ŘÁD
Der Bayerische Verdienstorden
Situace v Německu po roce 1945 byla jednoznačná a žádné řády a vyznamenání z období let 1933 – 1945 se nosit nesměly a ze slušnosti se ani nenosili. V roce 1957 byla situace přece jen jiná, konsolidované a demokratické Německo jednak se souhlasem spojenců povolilo (až na výjimky, např. dekorace jednotek SS) nošení řádů a vyznamenání získaných za statečnost a zásluhy, které byly tak zvaně „denacifikovány„ tj. zbaveny symboliky nacistického hákového kříže. V celém Německu však byla další skupina lidí, kteří se podíleli na budování poválečného Německa a žádné viditelné vyznamenání nevlastnili a neobdrželi (např. Velká skupina mladých lidí, bývalých příslušníků HJ). Jednak tradice a jednak snaha ocenit všechny občany za zásluhy o budování poválečného Německa vedla jednotlivé spolkové země založit nový řád či vyznamenání, které by vrátilo do normálu i dekorování zasloužilých občanů BAVORSKA.
Bavorský záslužný řád byl založen dne 11. května 1957, a to ve jedné třídě a specifikován jako všeobecně záslužný řád spolkové země BAVORSKO.
Záslužný řád byl určen k ocenění mužů i žen. V případě mužů je řád nošený jako náhrdelní dekorace kolem krku (komamnder). Pokud řád obdrží žena, je dekorace nošena na stuze, která je složena do ozdobné dámské mašle. Dámy nosí řád na hrudi.
Řádový statut určuje, že celkový počet žijících nositelů Záslužného řádu nesmí překročit číslo 2000. Udělování a evidence řádu je v pravomoci ministerského předsedy Bavorska. O udělení řádu rozhoduje „Landát a Senát „ Svobodného státu Bavorsko.
Velikost řádového kříže je 60 x 54 mm (se závěsným ozdobným kroužkem).
Jednoduchý, elegantní řádový klenot vychází z tradice starších bavorských řádů.
Poznámka:
V roce 1951 byl založen jediný
ZÁSLUŽNÝ ŘÁD SPOLKOVE REPUBLIKY NĚMECKO.
Byl to a je to jediný řád s celostátní působnosti, který se dělí do osmi řádových tříd či stupňů.
Literatura:
Georg Schreiber: Die Bayerischen Orden und Ehrenzeichen
Obrázky jsou převzaté z z Německých stránek (Bavorska).
URL : https://www.armedconflicts.com/Bavarian-Order-of-Merit-t102854#370393Version : 0