Berlín 1945 - Peter Antill

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Berlín 1945-Konec "tisícileté" říše
Peter Antill
Ilustrace: Peter Dennis
Vydal : Grada http://www.grada.cz/katalog/kniha/berlin-1945/
Formát: 17×24 cm, 96 stran
Datum vydání: 02.10.2007
Katalogové číslo: 4916
ISBN: 978-80-247-1885-9
Edice: MilitariaDalší kniha od Grady. Tentokát práce na téma Berlín 1945. Pro mě velice dobré čtení. Hodně mě v orientaci v bojích o město pomohla velká mapa na stranách 62-63 a 70-71.
Fotografie jsou dobré - mnoho je jich "sejvnutých" z filmových týdeníků. Jako technikář jsem odhalil chybu v popisce (nebo je jiná fotka?) na straně 27 kde není (jak uvádí popiska) SU122 na podvozku T-34, ale ISU-122,...... Podobně na straně 54, kde nejdedou T-34/85 ale IS2 (7.Novogorodská těžká TD) Autor barevných obrazů mě proti Polsku 1939 sedne mnohem více.


Lze jen doporučit.
URL : https://www.valka.cz/Berlin-1945-Peter-Antill-t66859#236547 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more