Main Menu
User Menu

Military history website

Bianchi, Vinzenz Ferrerius Friedrich von

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldmarschallleutnant Friedrich Freiherr von Bianchi, Herzog von Casalanza
Polní podmaršál Friedrich svobodný pán von Bianchi, vévoda von Casalanza


1768-1965


(Založeno během linkování)
URL : https://www.armedconflicts.com/Bianchi-Vinzenz-Ferrerius-Friedrich-von-t50769#194560Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Vinzenz Ferrerius Friedrich Freiherr von Bianchi, Herzog von Casalanza


Narozen 20.2.1768 Vídeň
Zemřel 21.8.1855 Sauerbrunn Rohitsch ( Rogaška Slatina - Slovinsko )1788 vystudoval Technickou akademii a stalk se důstojníkem císařské armády v Turecké válce


1792 působil v bojích v Nizozemí


1797 v bojích s Itálií, jmenován majorem


1804 plukovník a velitel pluku


1805 pobočník arcivévody Ferdinanda


1807 generálmajor


1809 vyznamenal se v bojích u Aspernu a Bratislavy


1809 povýšen na polního podmaršála


1813 velitel divize Drážďany


1814 bitva u Lipska


1815 v bojích v Itálii


1824 odchod do výslužby

Zdroj: de.wikipedia.org
URL : https://www.armedconflicts.com/Bianchi-Vinzenz-Ferrerius-Friedrich-von-t50769#333506Version : 0