Blatchford, Howard Peter

     
Příjmení:
Surname:
Blatchford Blatchford
Jméno:
Given Name:
Howard Peter Howard Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Peter "Cowboy" Blatchford
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.02.1912 Edmonton /
25.02.1912 Edmonton /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
03.05.1943 15 km severozápadně od Haarlem /
03.05.1943 15 km NW of Haarlem /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 17. a 257. perutě RAF a fotografické jednotky
- velitel 257. perutě RAF
- velitel Digbyjského a Coltishallského křídla
- flight commander of No. 17 and No. 257 Squadron RAF and Photographic Development Unit
- commander of No. 257 Squadron RAF
- commander of Digby and Coltishall Wing
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 2. sv. v. s 5 samostatnými sestřely, 3 sdílenými, 3 pravděpodobnými, 4 samostatně poškozenými a 1 sdíleným
- byl prvním kanaďanem, který ve 2. sv. v. dosáhl sestřelu (17.10.1939)
- byl sestřelen a zabit Obfw. Hansem Ehlersem (18. z 55) od II./JG 1, jeho tělo nebylo nikdy nalezeno
- canadian flying ace of WW2 with 5 solo claims, 3 shared, 3 probable, 4 damaged and 1 shared
- was first canadian, who shot down an aircraft in WW2 (17.10.1939)
- was shot down and killed by Obfw. Hans Ehlers (18th of 55) of II./JG 1, his body was never found
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Blatchford
www.cieldegloire.com
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Blatchford-Howard-Peter-t65438#655984 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Blatchford Blatchford
Jméno:
Given Name:
Howard Peter Howard Peter
Jméno v originále:
Original Name:
Howard Peter "Cowboy" Blatchford
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1937 poručík
DD.MM.1939 nadporučík
DD.06.1940 kapitán
DD.07.1941 major
DD.09.1941 podplukovník
DD.MM.1937 Pilot Officer
DD.MM.1939 Flying Officer
DD.06.1940 Flight Lieutenant
DD.07.1941 Squadron Leader
DD.09.1941 Wing Commander
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.02.1936-DD.MM.RRRR Královské letectvo
DD.MM.1937-20.04.1940 41. peruť RAF (pilot)
20.04.1940-DD.06.1940 212. peruť RAF (pilot)
DD.06.1940-DD.09.1940 Fotografická vývojová jednotka (velitel letky)
DD.09.1940-DD.09.1940 17. peruť RAF (velitel letky)
DD.09.1940-DD.07.1941 257. peruť RAF (velitel letky)
DD.07.1941-DD.09.1941 257. peruť RAF (velitel)
DD.09.1941-DD.04.1942 Digbyjské křídlo (velitel)
DD.04.1942-DD.02.1943 odpočinek
DD.02.1943-03.05.1943 Coltishallské křídlo (velitel)
DD.02.1936-DD.MM.RRRR Royal Air Force
DD.MM.1937-20.04.1940 No. 41 Squadron RAF (pilot)
20.04.1940-DD.06.1940 No. 212 Squadron RAF (pilot)
DD.06.1940-DD.09.1940 Photographic Development Unit (flight commander)
DD.09.1940-DD.09.1940 No. 17 Squadron RAF (flight commander)
DD.09.1940-DD.07.1941 No. 257 Squadron RAF (flight commander)
DD.07.1941-DD.09.1941 No. 257 Squadron RAF (commander)
DD.09.1941-DD.04.1942 Digby Wing (commander)
DD.04.1942-DD.02.1943 rest
DD.02.1943-03.05.1943 Coltishall Wing (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Blatchford
http://www.cieldegloire.com/003_blatchford_h_p.php
www.thegazette.co.uk
URL : https://www.valka.cz/Blatchford-Howard-Peter-t65438#655987 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wing Commander Howard Peter Blatchford

RAF No.37715

* 25. únor 1912, Edmonton, Alberta
+ 3. květen 1943, Severní moře, sestřelen Hansem Ehlersem od II./JG 1 ve Spitfiru Mk.VC (EN971)

Stíhací pilot
Dne 17. října 1939 se podílel na sestřelení He 111 20 - 30 mil východně od Whitby, čímž získal první vítězství pro kanadské stíhače ve 2. světové válce.

Jednotky: 41., 17., 257. peruť, velitel křídel z Digby a Coltishallu
Použité typy: Hurricane Mk.I, Mk.IIC, Spitfire Mk.I, Mk.VB/C
Bojiště: Podivná válka, Bitva o Británii, Kanál
Vítězství: 5+3-3-4+1
V období: říjen 1939 - květen 1943
Nárokované typy: He 111 (2x), BR.20 (2x), Fw 190 (2x), Bf 109, Do 17
Vyznamenání: DFC (6.12.1940)

Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
https://acesofww2.com/Canada/Canada.htm
URL : https://www.valka.cz/Blatchford-Howard-Peter-t65438#232822 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more