Bojovali jsme a zvítězili - Kolektiv autorů

Diskuse

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Jednoho dne jsem si řekl, že vetšinu těch nových knih o Druhé světové válce jsem již přečetl, a tak že zas jednou zalovím ve své knihovničce a přečtu si nějakou starší knihu. Má volba padla na tuto knihu s podtitulem Léta 1938-1945 ve vzpomínkách pamětníků. Leč hořké bylo mé zklamání, nepřečetl jsem více než několik úvodních slov, a musel jsem knihu opět uložit. Od knih o historii by člověk čekal alespoň do určité míry vyvážený popis událostí. Tato kniha takovýto popis nenabízí. Již od první strany je zřejmé, že fašismu se "postavila jen hrdinná komunistická strana", všude bylo mnoho hrdinných soudruhů, kteří statečně, ale až na pokyn matičky strany rozvraceli výrobu v továrnách a působili škody německému průmyslu. Knihou se prolíná líčení toho co všechno v té době KSČ lidem "vydobila" a že to byla v podstatě jediná revoltující organizace na našem území. Velmi mě takováto jednostraná presentace dějin mrzí, a proto vám tuto knihu doporučuji jen pro zajímavost, a pro získání přehledu o tom, jak se dějiny před několika lety přetvářely k obrazu vládnoucích...


Kniha vyšla v nakladatelství Svoboda v roce 1979, připraveno Ústavem Marxismu-lenismu ÚV KSČ. Cena ve své době činila 30,- Kčs
URL : https://www.valka.cz/Bojovali-jsme-a-zvitezili-Kolektiv-autoru-t5983#14036 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more