Boulton, Foss Henry

     
Příjmení:
Surname:
Boulton Boulton
Jméno:
Given Name:
Foss Henry Foss Henry
Jméno v originále:
Original Name:
Foss Henry Boulton
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
podplukovník Wing Commander
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
08.01.1919 Coleman, Alberta /
08.01.1919 Coleman, Alberta /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel letky 402. a 416. perutě RCAF
- velitel 416. perutě RCAF
- flight commander of No. 402 and No. 416 Squadron RCAF
- commander of No. 416 Squadron RCAF
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- kanadské letecké eso 2. sv. v. s 5 samostatnými sestřely, 1 pravděpodobným a 4 poškozenými
- 13. května 1943 byl sestřelen protiletadlovým dělostřelectvem, které ho zranilo do levé ruky, zad a hlavy, do října 1943 byl v německém zajetí
- canadian flying ace of WW2 with 5 solo claims, 1 probable and 4 damaged
- on 13th May 1943 was shot down by AA artillery, which hit him into left arm, back and head, until October 1943 was POW
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
http://www.cieldegloire.com/003_boulton_f_h.php
rafkenley.org
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Boulton-Foss-Henry-t65441#655989 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Boulton Boulton
Jméno:
Given Name:
Foss Henry Foss Henry
Jméno v originále:
Original Name:
Foss Henry Boulton
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1940 poručík
18.05.1940 nadporučík
15.08.1941 kapitán
08.01.1943 major
01.03.1945 podplukovník
DD.MM.1940 Pilot Officer
18.05.1940 Flying Officer
15.08.1941 Flight Lieutenant
08.01.1943 Squadron Leader
01.03.1945 Wing Commander
Průběh vojenské služby:
Military Career:
09.09.1939-DD.MM.RRRR Královské kanadské letectvo
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR 1. služební letecká výcviková škola, vojenský tábor Borden (istruktor)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR 3. služební letecká výcviková škola, Calgary (istruktor)
DD.MM.RRRR-DD.04.1942 12. služební letecká výcviková škola, Brandon (istruktor)
DD.04.1942-DD.08.1942 57. operačně výcviková jednotka
DD.08.1942-DD.08.1942 416. peruť RCAF (velitel letky)
DD.08.1942-DD.01.1943 402. peruť RCAF (velitel letky)
DD.01.1943-03.05.1943 416. peruť RCAF (velitel)
03.05.1943-11.10.1943 válečný zajatec
09.12.1944-31.03.1946 3. propouštěcí centrum (velitel)
09.09.1939-DD.MM.RRRR Royal Canadian Air Force
DD.MM.1940-DD.MM.RRRR No. 1 Service Flying Training School, Camp Borden (instructor)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR No. 3 Service Flying Training School, Calgary (instructor)
DD.MM.RRRR-DD.04.1942 No. 12 Service Flying Training School, Brandon (instructor)
DD.04.1942-DD.08.1942 No. 57 OTU
DD.08.1942-DD.08.1942 No. 416 Squadron RCAF (flight commander)
DD.08.1942-DD.01.1943 No. 402 Squadron RCAF (flight commander)
DD.01.1943-03.05.1943 No. 416 Squadron RCAF (commander)
03.05.1943-11.10.1943 Prisoner of War
09.12.1944-31.03.1946 3rd Release Center (commander)
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
https://www.cieldegloire.com/003_boulton_f_h.php
rafkenley.org
www.canadaveteranshallofvalour.com
URL : https://www.valka.cz/Boulton-Foss-Henry-t65441#655991 Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Wing Commander Foss Henry Boulton

RCAF No.C1090

* 8. leden 1919, Coleman, Alberta

Stíhací pilot

Dne 13. května 1943 byl jeho Spitfire Mk.IX BS430/DN-N během operace Ramrod 71 zasažen flakem a Boulton těžce zraněn na levé ruce, zádech a hlavě. Podařilo se mu letoun opustit na padáku a padl do německého zajetí. Krátce byl držen v táboře Stalag Luft III, ale již v říjnu 1943 byl repatriován do Británie a následně se vrátil domů do Kanady.

Jednotky: 416., 402. peruť
Použité typy: Spitfire Mk.VB, Mk.IX
Bojiště: Kanál
Vítězství: 5-1-4
V období: srpen 1942 - květen 1943
Nárokované typy: Fw 190 (4x), Bf 109 F
Vyznamenání: DFC (4.6.1943)

Prameny:
Shores C., Williams C.: Aces High, Grub Street, London, 1994
Shores C.: Aces High, volume 2, Grub Street, London, 1999
URL : https://www.valka.cz/Boulton-Foss-Henry-t65441#232844 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more