Braco Carbó, Francisco

     
Příjmení:
Surname:
Braco Carbó Braco Carbó
Jméno:
Given Name:
Francisco Francisco
Jméno v originále:
Original Name:
Francisco Braco Carbó
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generálporučík Lieutenant General
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
25.08.1960 Benirredrá /
25.08.1960 Benirredrá /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- náčelník Velitelství operací štábu obrany - Chief of Operations Command of the Defence Staff
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- -
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
emad.defensa.gob.es
emad.defensa.gob.es
URL : https://www.valka.cz/Braco-Carbo-Francisco-t236227#652979 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Braco Carbó Braco Carbó
Jméno:
Given Name:
Francisco Francisco
Jméno v originále:
Original Name:
Francisco Braco Carbó
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.1978-DD.MM.RRRR všeobecná leteská akademie
DD.MM.1978-DD.MM.RRRR General Air Academy
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.1983 poručík
DD.MM.1986 kapitán
DD.MM.1994 Major
DD.MM.2001 podplukovník
DD.MM.2011 plukovník
12.06.2015 brigádní generál
DD.MM.2017 divizní generál
DD.MM.2020 generálporučík
DD.MM.1983 Lieutenant
DD.MM.1986 Captain
DD.MM.1994 Major
DD.MM.2001 Lieutenant Colonel
DD.MM.2011 Colonel
12.06.2015 Brigadier General
DD.MM.2017 Division General
DD.MM.2020 Lieutenant General
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
emad.defensa.gob.es
emad.defensa.gob.es
URL : https://www.valka.cz/Braco-Carbo-Francisco-t236227#652980 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more