Main Menu
User Menu

Military history website

Brigáda pobřežní ochrany

Coastal Defense Brigade

Rannikko Prikaati

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

stav k 1.10.1944


podřízena III. armádnímu sboru


tvořena příslušníky finského námořnictva
URL : https://www.valka.cz/Brigada-pobrezni-ochrany-t18647#69330Version : 0
MOD