Main Menu
User Menu

Military history website

Browne, Maximilian Ulysses von

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldmarschall Maximilian Ulysses Reichsgraf von Browne, Baron de Camus und Mountany
Polní maršál Maximilian Ulysses říšský hrabě Browne, baron de Camus a Mountany


* 23. říjen 1705, Basilej
+ 26. červen 1757, Praha


Rakouský maršál irského původu, těžce zraněn v bitvě u Prahy.


(založeno během linkování)
URL : https://www.armedconflicts.com/Browne-Maximilian-Ulysses-von-t62657#224270Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

1734 - zúčastnil sa bojov pri Parme a Guastalle
1737 - 1739 - bojoval proti Turkom, vyznamenal sa hlavne pri Banja - Luke
1739 - generálmajor a veliteľ armád v Sliezsku
- zúčastnil sa všetkých bojov s Bavormi a Francúzmi
1744 - prenasledoval Španielov až do Neapola
1747 - poľný zbrojmajster
1749 - guvernér v Sedmohradsku
1751 - veliteľ v Čechách
1754 - poľný maršal
1757 - až do bitky pri Štěrboholách 6. mája velil vo všetkých ťaženiach proti Fridrichovi II. Tam bol s nohou odtrhnutou pod kolenom prevezený do Mannsfeldovho (dnes Colloredovho) paláca. Zomrel vo veľkých bolestiach 26. júna.


Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 175.
URL : https://www.armedconflicts.com/Browne-Maximilian-Ulysses-von-t62657#293360Version : 0