Bund, Walter

     
Příjmení:
Surname:
Bund Bund
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Bund
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
poddůstojník Unteroffizier
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
- -
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
- -
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
21.10.1914 Bokeloh /
21.10.1914 Bokeloh /
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
13.09.1985 Garbsen-Hannover /
13.09.1985 Garbsen-Hannover /
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
- velitel družstva, 1. rota, 669. granátnický pluk, 371. pěší divize - Gruppenführer, 1st Company, 669th Grenadier Regiment, 371st Infantry Division
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
- nositel Rytířského kříže - recipient of Knight's Cross
Související články:
Related Articles:

Zdroje:
Sources:
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Bund-Walter-t8574#712661 Version : 0
     
Příjmení:
Surname:
Bund Bund
Jméno:
Given Name:
Walter Walter
Jméno v originále:
Original Name:
Walter Bund
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
DD.MM.RRRR šikovatel
DD.MM.RRRR Feldwebel
Průběh vojenské služby:
Military Career:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Awards:
Poznámka:
Note:
- -
Zdroje:
Sources:
www.tracesofwar.com
URL : https://www.valka.cz/Bund-Walter-t8574#712667 Version : 0
Discussion post Fact post
Attachments

Join us

We believe that there are people with different interests and experiences who could contribute their knowledge and ideas. If you love military history and have experience in historical research, writing articles, editing text, moderating, creating images, graphics or videos, or simply have a desire to contribute to our unique system, you can join us and help us create content that will be interesting and beneficial to other readers.

Find out more