Main Menu
User Menu

Military history website

Buquoy, Karl Bonaventura von

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Feldmarschall Karl Bonaventura de Longueval, Baron von Vaux, Graf von Buquoy
Maréchal Charles-Bonaventure de Longueval, baron de Vaux, comte de Bucquoy
Polní maršál Karel Bonaventura hrabě Buquoy de LonguevalJméno tohoto slavného vojevůdce se vyskytuje v různých formách:


- někdy je uváděno ve tvaru Buquoy, někdy jako Bucquoy
- baronát de Vaux je často vynecháván (není to špatně přeložený titul Freiherr - jde o franc. baronát)
- objevuje se tvar Longueval-Buquoy, Buquoy-Longueval, Longueval de Buquoy, Buquoy de Longueval.1571-1621(Založeno během linkování)
URL : https://www.armedconflicts.com/Buquoy-Karl-Bonaventura-von-t48215#188217Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Karl Bonaventura bol na počiatku tridsaťročnej vojny najlepším a najschopnejším cisárskym generálom. Po vypuknutí českého stavoveského povstania v roku 1618 bojoval so striedavými úspechmi s vojskami protestantských protivníkov. V roku 1620 slávil niekoľko výrazných vojenských úspechov. Okrem iného aj v bitke na Bielej hore. Za svoje služby a statočnosť bol cisárom odmenený. Získal panstvá po Švamberkoch v južných Čechách. Padol pri obliehaní Nových Zámkov v boji s vojskom Gabriela Bethlena.


Zdroj: Modrá krev, Petr Mašek, Mladá Fronta, ISDN 80-204-1049-X
URL : https://www.armedconflicts.com/Buquoy-Karl-Bonaventura-von-t48215#245117Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Pochádzal zo starej francúzskej šľachtickej rodiny z Arrasu, kde sa roku 1571 aj narodil. Najprv vstúpil do španielskych služieb, kde sa podieľal na boji proti nizozemským povstalcom. V roku 1609 bol za svoje zásluhy menovaný miestodržiteľom Hennegavska, ale už roku 1614 prešiel do služieb rakúskych Habsburgovcov, najprv cisára Mateja a potom jeho nástupcu Ferdinanda II.


Kol.: Pod císařským praporem. Praha : Elka Press, 2003, s. 44.
URL : https://www.armedconflicts.com/Buquoy-Karl-Bonaventura-von-t48215#290659Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Podobizna
Zdroj: www.encyklopedie.ckrumlov.cz
URL : https://www.armedconflicts.com/Buquoy-Karl-Bonaventura-von-t48215#333512Version : 0