Main Menu
User Menu

Military history website

CZK - A 19 (76 mm protitankový kanón)

     
Name:
Name:
AND 19
Original title:
Original Name:
AND 19
Category:
Category:
an anti-cannon
Manufacturer:
Producer:
Czechoslovak factories of heavy engineering industry is launching, Prague /
Period of production:
Production Period:
DD.MM.YYYY-DD.MM.YYYY (serial production nezahájena / serial production not started)
Made the pieces:
Number of Produced:
2 prototypes / 2 prototypes
a Prototype made:
Prototype Built:
DD.MM.1949
Operator:
Crew:
?
Technical data:
Technical Data:
 
Fighting weight:
Combat Weight:
1700 kg
Shipping weight:
Manoeuvre Weight:
1700 kg
Caliber:
Calibre:
76,2 mm
the Length of the barrel:
Barrel Length:
5300 mm
Total length:
Overall Length:
? mm
Total width:
Overall Width:
? mm
Total height:
Overall Height:
? mm
Elevation:
Elevation:
-12 ° - +20 °
Delivery:
Traverse:
65 ° °
Transmission speed :
Manoeuvre Speed:
? km/h
Used ammunition:
Ammo Used:
pancierový grenade
the impact grenade
Feats:
Performance:
 
Maximum range:
Maximum Range:
13800 m / 10000 m
Rate of fire:
Rate of Fire:
? blows/min
Muzzle velocity:
Muzzle Velocity:
pancierový garnet - 915 m/s
the impact grenade - 525 m/s
the User states:
User States:
Note:
Note:
-
Sources:
Sources:
Master Martin Dubánek - From. after the jets - Unfinished Czechoslovak armaments projects 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7
.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-A-19-76-mm-protitankovy-kanon-t174598#517065Version : 0
MOD
In 1948 bol launched the development of a new proitankového kanóna And 19 caliber 76,2 mm. Vo vývzbroji mal nahradiť ukoristené the German the 7.5 cm PaK 40 and sovietské 76,2 mm vz.42.
The requested bola maximálna hmotnosť 1675 kg, použiť sa mala klinový conclusion in horizontálnom prevedení, použiť sa mala unified sovietská munícia of kanóna vz.42. Gun mala na 1000 metrov preraziť 100mm pancier sklonený below for uhlom 30 stupňov.
Produced by bola dvojica prototypov. The one with the mechanical odpaľovaním (Type I), the second with the electric odpaľovaním (Type II). After the test in prototypov bolo zistené that the weapon does not have dostatočný performance and pre dosiahnutie požiadaviek sa must zväčšiť nábojnica. However, this would viedlo to porušeniu unifikácie. Nábojnica bola predĺžená about 151mm, garnet zostal preserved pôvodný sovietský type. Even so, however, or performances of sufficient. Nádej on dosiahnutie required výkonov sa sústredil on the development of podkalibernej munície.
Weapons prechádzali from the half year 1955 dôkladnými streleckými testami. There has been niektorým adjustments konštrukcie. In the context of the plánovanej lafetácie kanóna And 19 to stíhačov tankov ST-I (Jagdpanzer 38(t)) and the self-propelled diel SD 75/44N (StuG III) sa rátalo, that in the case of sériovej production will be used by the conclusion of the 85mm tank kanóna vz.44 With (T-34/85).
Skúšky kanónov fared successfully, neprejavila sa žiadna vážnejšia disorder. Bolo the required zvýšiť úsťovú rýchlosť anti-tank grenade. TO 1/1951 sa mali ukončiť jazdné tests, do 5/1951 sa mala preveriť and vyskúšať vertikálny conclusion and poloautomatika, or použitie all zadnej part of the tank kanóna vz.44. Upraviť sa mala duša dela and zväčšiť sa mal cartridge priestor. Keďže this required the production of a new good provizórne sa mal upraviť the second prototype (Type II).
In 1951, however, zástupcovia VTÚ (Military technical institute) designed a prejsť on perspektívnejší kaliber 85mm. It viedlo to zastaveniu jobs on this plane.
The prototype And 19 Type I sa nachádza in the depozitári of the Military technical múzea in Lešanoch in Českej republike.*source:

Master Martin Dubánek - From. after the jets - Unfinished Czechoslovak armaments projects 1945-1955, Mladá fronta 2011, ISBN : 978-80-204-2515-7.
URL : https://www.armedconflicts.com/CZK-A-19-76-mm-protitankovy-kanon-t174598#517104Version : 0
MOD