Main Menu
User Menu

Military history website

The logarithmic counter 1 is circular logarithmic abacus designed to calculate:
1. násobenia and delenia čísiel and funkcií (sin, cos, tg)
2. zisťovanie hodnôt funkcií
3. zisťovanie uhlov pre danú value funkcie
Struggled to control the calculations performed logarithmically.

Charcoal, the unit counter is a dielec pre delenie circle 360 degrees = 6000 dielcov
The counter allows you to behold the calculation of the topographic prvkov shooting
Konštrukčne ide two vzájomne revolving circles, so 4 stupnicami. The counter is aj rotary ruler with graduations.
Žltá, vonkajšia,špirálová stupnica has a range of hodnôt tg from 3 to 750 dc to 2.5 turns.
Biele scale are two vzájomne posúvateľné with delením 10 to 100, ide on the classical logarithmic scale.
Pink stupnica is the pre value of sin from 3 to 1500 dc.
Blue stupnica is pre 100 to 1497 dc.
On rubovej side of the counter are patterns and tutorials on calculating Zamerania compass PAB, Topographic prvkov shooting and Určenie pozorovacej diaľky pomocou short base.
The counter is stored along with the návodom in pieather brašničke.

Source: Instructions for use of the logarithmic counter 1 (1/6000) of the vlastnej zbierky.
CZK - Logaritmické počitadlo 1 - Čelná strana

Čelná strana
CZK - Logaritmické počitadlo 1 - Rubová strana

Rubová strana
URL : https://www.valka.cz/CZK-Logaritmicke-pocitadlo-1-t124486#423923Version : 0
MOD