Main Menu
User Menu

Military history website

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

120 cm svetlomet vz. 20


Cena za kus k 15.03.1939: 766420 Kčs
Počet ks vo výzbroji Československej armády: 14Zdroj: www.fronta.cz
propagačná publikácia "Armáda a národ" z roku 1938
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-1514

CZK - vz. 20 (120 cm svetlomet) - Armáda a národ

Armáda a národ
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-20-120-cm-svetlomet-t66973#236900Version : 0
MOD