Main Menu
User Menu

Military history website

     
Název:
Name:
30mm protiletadlový dvojkanón vz. 53
Originální název:
Original Name:
30mm protiletadlový dvojkanón vz. 53
Výrobce:
Producer:
Zbrojovka, Vsetin
Období výroby:
Production Period:
DD.MM.1956-DD.MM.1960
Vyrobeno kusů:
Number of Produced:
?
Prototyp vyroben:
Prototype Built:
DD.MM.1952
Obsluha:
Crew:
6 (velitel, střelec, 2 nabíječi, 2 podavači / commander, gunner, 2 chargers, 2 feeders)
Technické údaje:
Technical Data:
 
Bojová hmotnost:
Combat Weight:
2100 kg
Přepravní hmotnost:
Manoeuvre Weight:
2100 kg
Ráže:
Calibre:
30 mm
Délka hlavně:
Barrel Length:
2363 mm
Celková délka:
Overall Length:
5140 mm
Celková šířka:
Overall Width:
1760 mm
Celková výška:
Overall Height:
1920 mm
Náměr:
Elevation:
-10° +85 °
Odměr:
Traverse:
360 °
Přepravní rychlost:
Manoeuvre Speed:
60 km/h
Používaná munice:
Ammo Used:
30x211 mm
30-JFSv-PLdvK 53
30-JNhSv-PLdvK 53
30-JPNhSv-PLdvK 53
30-JPZSv-PLdvK 53
Výkony:
Performance:
 
Maximální dostřel:
Maximum Range:
dostřel: 9950 m, výškový dostřel: 6950 m
Rychlost střelby:
Rate of Fire:
380-410
Úsťová rychlost:
Muzzle Velocity:
1000 m/sec.
Uživatelské státy:
User States:


Poznámka:
Note:
Označení prototypu: ZK453.
Armádní zkratka: 30mm PLdvK vz.53.
Palná výška: 880 mm.
Průbojnost: 55 mm na vzdálenost 500 m.
Zdroje:
Sources:
Děl-22-9: 30 mm protiletadlový dvojkanón vz. 53, MNO, Praha 1959, ISBN nemá
https://www.frajasw.cz/lizard_pldvk53.html
https://weaponsystems.net/system/752-M53
web.archive.org
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#639006Version : 0
MOD
História 30 mm PLDvK vz.53

The development of 30 mm protilietadlového dvojkanóna on dvojkolesovom chassis (of 30 mm PLDvK vz.53 ) sa began in Zbrojovke Brno on the basis of the yield of MNO začiatkom year 1948. Pri konštrukčných prácach nadviazala zbrojovka on your nedoriešenú the gun from the obdobia second world army, vtedy označovanú ako "cannon 303 Br". The prototype kanóna made in 1949 niesol továrenské označenie "ZK 453" and its controller is used piestový mechanism, what guarantee vysokú rýchlosť streľby and effective elevation dostrel.

Začiatkom year 1950 prešiel prototype komisionálnymi skúškami. The results were vyhovujúce and streľba on the tractor sleeve bola hodnotená ako veľmi good. Ďalšie work on kanóne, however, were výnosom MNO zo dňa 28. 6.1950 mortgaged from dôvodu nezodpovedajúcich unifikačných požiadaviek on kaliber. In januári 1952 on the basis of odporúčania sovietskych military poradcov výnosom MNO from 31.1.1952 vyšiel warrant on the dokončenie developmentand 30 mm anti-aircraft dvojkanóna and súčasne bolo issued zariadenie on prípravu sériovej production. After the resumption of development jobs on the dvojkanóne yield MNO no j. 03685/NM zo dňa 28.2.1952 nariadil troop skúšky with pôvodným prototypom. Vtedy bol development vlastného kanóna considered takmer completed. Vzhľadom on skutočnosť that dvojkanón in pôvodnom prevedení on dvojkolesovom chassis nespĺňal požiadavku options streľby from running in the celom of the circle odmeru, nebol of rozhodnutia NGŠ introduced into the equipment. Dňa 29. 4. 1952 filed veliteľ delostrelectva a proposal for the development of 30 mm protilietadlového dvojkanóna on štvorkolesovej lafete, what would bola guaranteed I streľby from running in the celom kruhovom odmere. After spresnení tactical-technical požiadaviek this výsledkov vojskových skúšok carried out in marci 1952, prikročila zbrojovka in death 1952 to riešeniu new spodnej carriage, upravenej hornej the first to be planned and automatizácii riadidiel odmeru and námeru. Koncom year 1952 bol built a prototype of 30 mm protilietadlového dvojkanóna on štvorkolesovej lafete, which in mesiacoch január to február 1953 prešiel kontrolnými jazdnými and streleckými skúškami, pričom sa dosiahli satisfactory results. In nadväznosti to not bol prototype given to the vojskových skúšok. Uskutočnili sa in marci to apríli 1953 vo military priestoroch Doupov and Such with good výsledkami. On the basis of výsledkov of them are bol decision MNO zo dňa 29. 6. 1953 introduced into the armament of the ms. army 30 mm PLDvK vz.53.

Cannon mala pôvodne vyrábať Zbrojovka Brno, but from the dôvodu voľných production deviations kapacít bola ich production poverená Zbrojovka Vsetín. Serial production of the sa to the fullest rozbehla up in the year 1956. Spodné štvorkolesové carriage sa this výkresovej dokumentácie spracovanej in Konštrukte Brno vyrábali in Race 9. maya Trenčín – Kubra. Organizačne bol PLDvK vz. 53 začlenený into the arms of the protilietadlových jednotiek peších, streleckých, mechanized and tank plukov. In rokoch 1956 – 1960 used to account basis protilietadlovej defense letísk and the enemy firing position veľkokalibrového delostrelectva. After reorganizačných change in the 1960 sa časť kanónov allocate pre armament útvarov type "B" and "C". Cannon bol designed to streľbu for airborne targets letiace rýchlosťou 280 m/s in the prízemných and small výškach. Ďalej him a bolo can be použiť on ničenie osvetľovacích bômb, air výsadkov and streľbu on stavby targets, obrnené forwarders and ľahké tanks.

Začiatkom 70. rokov were PLDvK vz. 53 gradually sťahované of the arms of the prvosledových vševojskových útvarov and after repairs sa prideľovali protilietadlovým units Východného military district. Časť of them bola stored in the skladoch nedotknuteľných inventory. There zostali until 1992. After the 1993 časť kanónov prevzala to svojej the armament of the Army of the SLOVAK republic, the task started with ich gradual likvidáciou.Source : Turza, Peter, lt. V,v Protilietadlové dvojča DEFENSE of the no 11 2009 MO SR.
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#372649Version : 0
supplement material.
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#4730Version : 0
Two photos from the arms of the OS of the SLOVAK republic (the year 2005, VZr Kežmarok, the person on the photo som ja so synom).
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#181404Version : 0
MOD
Kubánska assembly vz. 53 on the BTR-60P..
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#202324Version : 0
MOD
photo from the museum in piestanoch.
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#288465Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

„ Dar jedného čs. závodu Kubánskej ľudovej armáde, protilietadlový kanón...“


Zdroj : Vojenská technika 1963 č.2
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) - 30 mm PlDvk vz. 53

30 mm PlDvk vz. 53
URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#299107Version : 0

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Lešany 2009,
vlastní foto
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#318469Version : 0
MOD

This post has not been translated to English yet. Please use the TRANSLATE button above to see machine translation of this post.

Králíky 2009,
vlastní foto
CZK - vz. 53 (30 mm PLDvK) -


URL : https://www.valka.cz/CZK-vz-53-30-mm-PLDvK-t1111#318473Version : 0
MOD